İşten çıkış kodları, işyerinden ayrılan işçinin alacağı tazminatları ve işsizlik maaşlarını belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Nitekim işçi ve işveren yönünden ispat yükü işverenlik tarafından işten ayrılış bildirgesinde gösterdiği çıkış kodlarına göre belirlenecektir.

Örnek işten ayrılış bildirgesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İşveren ayrılış bildirgesinde çıkış kodu olarak 4 numaralı kodu bildirmiş ise, bundan sonra bu çıkış sebebi mahkeme aşamasında değiştirmesi mümkün değildir.

Buna rağmen 10 gün içerisinde işten çıkış kodunun değiştirilebileceği gözetilerek işten ayrılan çalışanların e-devlet üzerinden işten ayrılış bildirgelerini indirmeleri ileride yararlarına olacaktır.

İşten çıkış kodları ayrıca işkurdan işsizlik maaşı alınacağında bakılan kriterlerden biridir. Aşağıdaki tablonun incelenmesi ile anlaşılacağı üzere bazı kodlarda işsizlik maaşı alınabilirken, bazılarında alınamamakta, bazılarında ise işçinin haklılığına dair mahkeme kararı getirilmesi gerekmektedir.

İşverenin çıkış kodunu doğru bildirmemesi karşısında iş mahkemesinde dava açılması ve alınacak mahkeme kararından sonra işkura işsizlik maaşı ve ödeneği için yeniden başvurulması gerekmektedir.

İşten çıkış kodlarına bakılarak işçiye işsizlik ödeneceği yapılamayacağının söylenmesi halinde bile çalışan tarafından işkur’a işsizlik maaşı başvurusunu yapılmalıdır.

Zira açılacak davanın kazanılması ( ve kararın kesinleşmesi) halinde ödenmeyen işsizlik maaşları toplu olarak ödenecektir.

Bu yazının daha iyi anlaşılabilmesi için, haklı fesih hallerini anlattığımız yazının, kıdem tazminatı davası başlıklı yazının ve temel kavramlara aşına değilseniz öncelikli olarak iş hukuku başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

√ : Altında bulunduğu Tazminat/İşsizlik maaşının alınabileceğini gösterir.

–  : Altında bulunduğu Tazminat/İşsizlik maaşının alınamayacağını gösterir.


( Cep Telefonu ile girişlerde tabloyu sağa ya da sola çekerek yönlendirebilirsiniz)

İşten Çıkış Kodları

Çıkış

Kodu

AçıklamasıKıdem

Tazminatı

İhbar

Tazminatı

İşsizlik

Maaşı

1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26Disiplin kurulu kararı ile fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36KHK İle İşyerinin Kapatılması
37KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma
38Doğum Nedeniyle Ayrılma
39696 KHK İle kamu işçiliğine geçiş
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen
bir suç işlemesi.
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.