ÖCAL Hukuk Bürosu | Avukat Sebahattin Öcal ile faaliyette bulunduğu Gayrimenkul Hukuku, Sağlık Hukuku, Miras Hukuku, İş ve İşçi Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarındaki dosyalarınızın takibi için iletişim bilgileri aracılığı ile irtibat kurabilirsiniz.


Avukat ve Avukatlık Hizmeti

Avukatlık hizmetinin temel kurumları 1136 Avukatlık Kanununda düzenlenmiştir. Avukatlık Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 6098 Sayılı Borçlar Hukukunun Vekalet Sözleşmesini düzenleyen 502-514. maddelerine bakılması gerekmektedir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda avukatlığın serbest bir meslek olduğu,  avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlama amacıyla,  hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ettiği özellikle belirtilmiştir.

Avukat olmadığı halde bu görevi hileli yollarla üstelenen kişiler 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Avukatlık mesleğinin temel ilkeleri şöyle sıralanabilir.

 • Avukatlık Hizmeti, Bir Kamu Hizmetidir.
 • Avukat Bir Kamu Görevlisidir.
 • Türk Ceza Kanunu anlamında “yargı görevi” yapmaktadır.
 • Avukata Karşı İşlenen Suçlar Hakimlere Karşı İşlenen Suçlar Gibi Değerlendirilir. ( Av. K. Md. 57.)
 • Avukata görevi nedeniyle işlenen suçlarda suçun nitelikli haline göre ağırlaştırılmış ceza verilir.
 • Avukat disiplin ve sicil yönünden Adalet Bakanlığına, Barolar Birliğine ve de faaliyette bulunduğu baroya bağlıdır.
 • Avukat, işlediği suçlarla ilgili Adalet Bakanlığının izin vermesi ile yargılanabilmektedirler.
 • Bir avukat hakkında aciz belgesi alındığında meslekten çıkarılır.
 • Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.
 • Avukata yardımcı olmayan kişi kurum ve kuruluş çalışanları 1136 Sayılı Kanunun 2. Maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince 6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası ile cezalandırılır.
 • Avukat, kanunda gösterilen istisnalar dışında sunduğu hizmet nedeniyle ücret istemek zorundadır. Bunun için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.

Avukatlık hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için alanınıza giren yazı başlığına tıklayabilir ya da doğrudan iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler hukuku davaları, anonim şirket, limited şirket, kolektif, komandit ve şahıs şirketleri ortakları ve alacaklılar, şirket ortakları ile şirket arasındaki ilişkilerden doğan, ortaklıktan çıkma, müdürlükten azil, çıkma payı, ortaklık ilişkisinden kaynaklı tazminat ve ceza davaları ile sigorta hukuku, taşımacılık ve ticari sözleşmelerden doğan dava türlerini içermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, diğer bütün hukuk dalları tarafından verilmiş olan mahkeme kararları ile sözleşme ve belgelerin icrası, tahsilatı ve infazı aşamasını, yani uygulanmasını düzenlemektedir. İcra avukatı da mahkeme kararı, senet, bono, çek, fatura, sözleşme, protokol, kira sözleşmesi, yazılı belgelerle borçluya karşı tüm icra ve haciz işlemlerini yapmaktadır.

İş ve İşçi Hukuku

İş ve İşçi Hukuku hem İş Kanunu kapsamında bulunan, hem de bu kanun kapsamında bulunmayan bir kısım hizmet ve iş sözleşmelerine göre açılacak davalarla ilgili düzenlemeleri içermektedir. İş ve işçi hukuku avukatı, genel ifadeler ile söylemek gerekirse, iş mahkemesi ve iş mahkemesi sıfatıyla açılan asliye hukuk mahkemelerindeki dosya ve davaların takibini sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, ev, arsa, tarla, bağımsız bölüm, işyeri, konut, daire ve benzeri taşınmazlar ile irtifak haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatı da bu anlamda kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, müteahhide karşı açılacak tazminat davaları, kentsel dönüşüm davaları, iskan alınmayan taşınmazlarla ilgili davalar ve taşınmaz hukukunu ilgilendiren diğer davaları takip etmektedir.

Miras Hukuku

Miras hukuku, ölüm ve ölüme bağlı tasarruf ve sözleşmelerin, miras bırakanın mal varlığına etkileri ve  sonuçları ile ilgilenmektedir. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarla mal varlığını ölümünden sonra geçerli olacak şekilde paylaştırması mümkündür. Miras Hukuku avukatının ve miras davası ve miras paylaşımı davalarının temel konusu da işte bu ölüme bağlı tasarruflar oluşturmaktadır.

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile Hukuku, nişanlanmadan başlayıp yükümlülerin ölümüne kadar süreci düzenlenmektedir. Bu anlamda aile hukuku ve boşanma avukatı, nişanlılık, evlenme, boşanma, mal rejiminin tasfiyesi, evlilik ilişkisinde tarafların hakları ve yükümlülükleri, mal rejiminin tasfiyesinden doğan alacak ve tazminat davaları gibi hukuki kavram ve statülerden doğan davalarla ilgilenmektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku ve malpraktis davaları mesleki sorumluluk türleri içerisinde dikkatlice planlanıp takip edilmesi gereken dava türlerindendir. Sorumluluğu olduğu düşünülen her eylem nedeniyle doktoru şikayet etmek çoğunlukla doğru bir yöntem değildir. Hukuki, idari, cezai ve disiplin sürecinin sağlık hukuku ve malpraktis avukatı tarafından planlanarak takip edilmesi hayati önemdedir.

Borçlar ve Tazminat Hukuku

Trafik kazaları, iş kazaları, hakaret, tehdit, yağma, adam yaralama ve öldürme ve benzeri eylemleri yapan kişiye karşı açılacak tazminat davaları ve sözleşmeler doğan davalar borçlar hukukunu ilgilendirmektedir. Yine taraflar arasındaki sözleşmelerden doğan tazminat davaları ve hesaplama yöntemleri ile borçlar hukuku avukatı ilgilenmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza kanunu ile ceza hükmü içeren diğer kanunlardaki suçlarda savunmanlık, müdafilik ve vekillik görevi ceza avukatı tarafından yerine getirilmektedir. Tutuklama, mahkumiyet, beraat, haksız tutuklanma ve gözaltı nedeniyle tazminat davaları ve yaralama, öldürme, dolandırıcılık ve bunun gibi suçlarda taraf vekilliği yapmak görev ve hizmet alanımız içerisinde bulunmaktadır.

Avukatlarımız

Avukat Sebahattin Öcal

Av. Arb. Sebahattin ÖCAL 
Avukat | Uzman Arb. 
( Kurucu )

Avukat Mustafa Alper Acar

Av. Mustafa Alper Acar 
İş ve Ticaret Hukuku 
( Sorumlu Avukat)

Avukat Mehmet Özyiğit

Avukat Mehmet Özyiğit 
İstanbul Barosu 
Gayrimenkul ve İmar Hukuku 
( İş Ortağı )

Avukat Tansu Çiller Dinçarslan Yılmaz

Avukat Tansu Çiller Yılmaz 
Ankara Barosu 
Aile ve İş Hukuku 
( İş Ortağı )

Avukat ( İzmir ) Burcu Yaşar

Avukat  Burcu Yaşar 
İzmir Barosu 
Ticaret Hukuku 
( İş Ortağı )

Avukat Fadim Karaca Gevrek | Karaman Barosu

Avukat Fadim Karaca 
Karaman Barosu  
Gayrimenkul, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
( İş Ortağı )

Stajyer Elif Yurt

Stj. Elif Yurt
( Stajyer )