Şirket avukatı, şirketlerin dava ve icra dosyalarının takibi, sözleşmelerinin hazırlanması, hukuki ve işletmesel risklerinin belirlenerek tedbirlerinin alınması için faaliyette bulunan deneyimli uzman avukatı ifade etmektedir.


Şirketler Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin şirket avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.


Türk avukatlık mevzuatına göre yasal bir uzmanlık belirlemesi yapılmadığını, su ayrımın deneyime dayanan bir nüans olduğunu belirtmeliyiz.

Şirket avukatı, tabiatıyla öncelikle Türk Ticaret Kanununda tarif edilen ticaret şirketlerinin hukuki düzenleme ve ilişkileri ile ilgilenmektedir. Buna karşılık şirketler hukuku ile sadece ticaret kanununda düzenlenmemiştir.

Ticaret Kanununun dışında Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatlarda da şirketler hukukunu düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Şirketler hukukunun ana kurumu Ticaret Bakanlığıdır.

Bu anlamda şirket avukatı, şirketler hukukunu ilgilendiren mevzuata hakim olarak hukuki uyuşmazlıkları çözmektedir.

Bu alanda faaliyette bulunan avukatların faaliyet alanına, bir şirketin bütün aşamalardaki hukuksal sorunlarının çözümü girmektedir.

Bir şirket avukatının belli başlı görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması.
 • Şirket iç yönergelerinin hazırlanması.
 • Şirket Ortaklığından Çıkarma Davalarının Takibi.
 • Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarının Takibi.
 • Şirketin İflası Davalarının Takibi.
 • Şirketin Tasfiyesi Davalarının Takibi.
 • Konkordato Davalarının Takibi.
 • Şirket Yöneticilerine Karşı Açılan Tazminat Davalarının Takibi.
 • Şirket Ortaklarına Karşı Açılan Tazminat Davalarının Takibi.
 • Haksız Rekabet ve Tazminat Davalarının Takibi.
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davalarının Takibi.
 • Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davalarının Takibi.
 • Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davalarının Takibi.
 • Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davalarının Takibi.
 • Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davalarının Takibi.
 • Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat Davalarının Takibi.
 • Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Tazminat Davalarının Takibi.
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan Davalarının Takibi.
 • V.d. dava ve işler konusunda avukatlık hizmeti sunmak.