Tazminat avukatı, eşitler arası meydana gelen borç ilişkilerini inceleyen hukuk dalında faaliyette bulunan avukatı ifade etmektedir.

Tazminat davalarını doğru bir şekilde değerlendirmek uygun vasıtalarla uygun hukuksal sebeplere dayanılarak açabilmek bir uzmanlık işidir.

Tazminat davası şartlarının değerlendirilmesi ve dava açmak için ofisimizin tazminat avukatı kadrosundan hizmet alabilirsiniz.

Bu nedenler bu konudaki tüm değerlendirme bir tazminat avukatı tarafından yapılmalıdır.

Tazminat avukatının, genel dava kurgusunu belirleyebilmesi her şeyden önce borçlar ve tazminat hukuku mevzuatına ve uygulamasına hakim olması gerekmektedir.

Nitekim bu bilgi sayesinde mahkeme öncesi, mahkeme süreci ve mahkemeden sonraki süreç doğru değerlendirilebilecektir.

Her ne kadar belirli başlı davaların dışında tarafların avukat tutma mecburiyeti bulunmuyorsa da hukuk genel olarak bir uzmanlık işi olması nedeniyle ileride büyük zararların yaşanmaması için sürecin bir avukat tarafından takip edilmesi oldukça elzemdir.

Tüm Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Borçların oluşma sebebi sözleşmeden, haksız fiilden ya da sebepsiz mal edinmeden kaynaklanabilmektedir. Oluşan bir borcun tazmini için açılan davaya tazminat davası, bu davayı açan avukata da tazminat avukatıdır.


Tazminat Avukatının Görevleri

 • Tazminat Davası Şartlarının değerlendirilmesi.
 • İhtarname Gönderilmesi.
 • İhtarnamelere Cevap verilmesi.
 • Gerekiyorsa Arabuluculuk yoluna başvurulması.
 • Uygun Şartların Varlığında Uzlaşma Seçeneğinin Denenmesi.
 • Özel tür sözleşmelerden doğan her türlü, tazminat menfi tespit, istirdat, sözleşmenin feshi, sözleşmelerin uyarlanması, sözleşmenin hükümsüzlüğünün tespiti davalarının takibi.
 • Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Tazminat Davalarının Takibi
  • Sözleşmenin geçerli olmaması nedeniyle verilen paranın iadesi davaları
  • Objektif ve Subjektif imkansızlık halinde verilen paranın iadesi davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davalarının Takibi

  • Adam Yaralamadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Adam Öldürmeden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Dolandırıcılıktan Kaynaklı Tazminat Davaları
  • Haksız İcra Takibinden Doğan Tazminat Davaları
 • Sözleşmeden Doğan Tazminat Davalarının Takibi.
  • Mal Satım Sözleşmesinden doğan Alacak Davası
  • Hizmet Sözleşmesinden doğan Alacak Davası
  • Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası
  • Kira Sözleşmesinden Doğan Tahliye Davası
  • Kira Sözleşmesinden Kira Alacağı Davası
  • Kira Sözleşmesinden Doğan Depozito Alacağının İadesi Davası
  • Danışmanlık Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları
  • Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
  • Diğer Sözleşme Türlerinden Doğan Davalar.