Evlilik tazminatı davası, evliliği nedeniyle işten ayrılan kadın işçiye ödenecek olan kıdem tazminatıdır.

Bu tazminat, çalışma hayatında kadının güçlü bir şekilde bulunması nedeniyle oldukça önemli bir dava türü olmuştur. Fakat tazminat nedeniyle kadının çalışma hayatından bütünüyle çekilmesi elbette istenecek bir durum değildir.

Dava şatlarının değerlendirilmesi ve evlilik tazminatı davası açmak için ofisimizin iş avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Sağlıklı ve başarılı bir toplum, aileyi oluşturan eşlerden birinin bireysel gelişmişliği ile inşa edilmemektedir. Sağlıklı çocuklar bireysel gelişmesini önemsemiş ve aldıklarını çocuklarına da vermek isteyen anne ve babalar sayesinde yetişecektir.

Bu nedenlerle kadınların çalışma hayatından bütünüyle çekilmemelerini, bu hakkı bir “ara-tatil” olarak tanımalarını umarız.

Bu yazımızın doğru bir şekilde anlaşılması için iş hukuku ile ilgili temel kavramların açıklandığı iş hukuku başlıklı ana yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.

İşten evlilik nedeniyle çıkmak istiyorsanız İşten Ayrılmak İsteyen İşçilere Öneriler başlıklı yazımızdaki bilgileri okumadan hiç bir işlem yapmamanızı tavsiye ederiz.


Evlilik Tazminatı Nedir?

Çalışanlar arasında evlilik tazminatı olarak isimlendirilen bu tazminat hukuken kıdem tazminatıdır. İş sözleşmesinin kadın çalışanın evliliği nedeniyle son bulması halinde ödenecek kıdem tazminatını ifade etmektedir.

Bunun haricinde başkaca bir evlilik tazminatı türü yoktur.


Kanuni Dayanakları

4857 Sayılı İş Kanunu ve 1475 Sayılı iş kanununu yürürlükten kaldırmasına rağmen 1475 Sayılı Eski İş Kanunun 14. Maddesini yürürlükten kaldırmamıştır.

Bu halde 4857 Sayılı Kanun’un 120. Maddesine göre 1475 sayılı İŞ Kanunun 14. Maddesi hükümleri uygulanacaktır.

1475 Sayılı 25/8/1971 Tarihli 1475 Sayılı Kanunun kıdem tazminatı ile ilgili hükümleri geçerliliğini korumaktadır.

1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 5. Fıkrası “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” halinde kadına işçiye her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.


Evlilik Tazminatı Alma Şartları

Evlilik tazminatı alabilmek için yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere kadın işçinin en az bir tam yıl çalışmış olması gerekmektedir.

İkinci şart da evlilikten itibaren 1 yıl içerisinde kadın işçinin kendi isteği ile işten ayrılmş olması gerekmektedir.


Evlilik Tazminatı Hesaplama

Yukarıda izah edildiği üzere, evlilik tazminatı hukuken kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı hesaplama ve kıdem hesaplama süreleri için Kıdem Tazminatı Davası başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.


Erkekler Alabilir Mi?

Yukarıda kanunun açık hükmünden anlaşılacağı üzere bu hak sadece kadınlara verilmiştir İşverenlerin de kadının evlenmesi nedeni ileri sürülerek iş akdine son vermek hakları bulunmamaktadır.


Dava Masrafları

Evlilik tazminatı masrafları işçinin işyerinde çalıştığı toplam süreye ve sosyal ve ekonomik haklarının yüksekliğine göre artacaktır. Mahkemenin vereceği tazminat tutarı ne kadar yüksek ise masraflar da o oranda artacaktır.

Evlilik tazminatı davası masraf hesaplama işlemi yapabilmek için masraf tarifesi başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.


Avukat Ücretleri

Bu davada istenecek avukat masrafları ve vekalet ücretleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.

İzah edildiği üzere, bu tazminat kıdem tazminatının bir türü olması nedeniyle kıdem tazminatına ilişkin bütün açıklamalar bu dava türü için de aynen geçerlidir.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı davası açmak için iş hukuku avukatı departmanımızdan hizmet alabilirsiniz.


Daha Fazla Bilgi İçin

Bu talep ve dava teknik olarak kıdem tazminatı davasının bir türü olduğundan yetkili mahkeme, görevli mahkeme, dava masrafları, vekalet ücretleri, dava süresi, yargıtay kararları, kıdem süresi ve tazminat hesaplama için Kıdem Tazminatı Davası başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.