Gayrimenkul Avukatı, genel olarak Türk Medeni Kanununun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukukunun taşınmaz mallarla ilgili olan davaları inceleyen avukattır.

Gayrimenkul Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin gayrimenkul avukatı departmanından departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Gayrimenkul davaları ile ilgili gayrimenkul hukuku avukatından herhangi bir danışmanlık veya uzman görüşü almadan hareket etmek, taraflar için ileride büyük zararlar doğmasına sebep olacaktır.

Bu yazımızda gayrimenkul hukuku ile ilgili sıklıkla merak edilen ve özellikle bilinmesi gereken noktaları paylaşıyor olacağız.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi gayrimenkul hukuku çerçevesinde herhangi bir gayrimenkul davası ile karşı karşıya kalan kişilerin mutlaka gayrimenkul avukatı danışmanlığı kapsamında hareket etmesi tavsiye edilmektedir.

Gayrimenkul davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak gayrimenkul avukatı ile dava süreci öncesinde iletişime geçmek ileride karşılaşılması muhtemel olan ciddi zorluk ve sıkıntıların önüne geçilmesini sağlar.

Gayrimenkul hukukunun ince detay, ayrıntı ve istisnalardan oluşan bir hukuk dalı olduğunu tekrar belirtmekte fayda vardır.

Bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar, başta arsa, arazi veya konut olmak üzere taşınmaz kaynaklı her türlü davayı görmekle görevlidir.

Gayrimenkul hukuku çerçevesinde en sık görülen dava türleri arasında tapu tescil ve tapu iptal davaları karşımıza çıkmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı tam olarak bu noktada müvekkillerine yol göstermek, danışmanlık yapmak ve dava sırasında oluşabilecek hataları minimize ederek ortadan kaldırmak için devreye girmektedirler.

Bütün bunlara ek olarak gayrimenkul ve emlak davaları aslen diğer dava türlerine göre daha uzun bir süreç gerektiren davalardır.

Bu nedenle dava süreci takibi sırasında oluşan her türlü gelişmeyi uzman gözü ile takip etmek de büyük önem taşır.

Gayrimenkul avukatlarının her türlü ihtilaftan doğan davalar, istihkak, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kira bedeli tespiti davaları ve tahliye davaları bulunmaktadır.

Bununla birlikte gayrimenkul hukuku avukatının verdiği hizmetler arasında kira, ipotek, kat irtifakı, inşaat, bina yönetimi ve alışveriş merkezi yönetimi sözleşmeleri de bulunmaktadır.

Uzman gayrimenkul hukuku avukatı, tapu avukatı, arsa avukatı, emlak avukatı gibi ifadelerin tamamı gayrimenkul hukuku ile ilgilenen avukatı ifade etmekte olup, uygulamada kabul edilen ifadelerdir.

Tüm Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, tarla, arsa, apartman, ev, işyeri, bina ve konut gibi taşınmaz değerler ifade edilmektedir. Menkul kelime, arapça kökenli olup “türkçe taşınabilir” ingilizce olarak “mobil” anlamına gelmektedir. “Gayri” kelimesi ise arapça olumsuzluk ön ekidir.

Gayrimenkul kelimesi Türkçede “taşınabilir olmayan”, “taşınmalar ön plana çıkmakta ve bu hukuk dalının temelini oluşturmaktadır.

Yazımızın başında gayrimenkul hukukunun fazlasıyla istisna içerdiğinden söz etmiştik.

Gayrimenkul mevzuatı taraması için resmi mevzuat web sitesi taranmalıdır.

Gayrimenkul Hukuku bölümü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 683 ile  1026 maddeleri arasında işlenen Eşya hukuku bölümü hakkında temel bilgiler verilmek üzere yazılmıştır.

Taşınmaz Hukukunun ( Gayrimenkul Hukuku ) temel kavramları ayrıntısıyla izah edilecek, davalarda ortak konular olduğu öncelikle incelenecek, taşınmaz hukuku davaları ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir.

Gayrimenkul davalarında genel avukat masrafları ve vekalet ücretleri genel hukuki standartlara göre belirlenmektedir. Bunun yanında taraflar arasındaki sözleşme öncelikle uygulanacaktır.

Böyle bir sözleşmenin bulunmaması ya da sözleşmenin ücrete dair kısımlarının geçersiz olması halinde vekalet ücretlerinin hesabından 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun belirlediği asgari tutarlar göz önünde bulundurulur.

Gayrimenkul hukuku davalarındaki avukatlık ücreti ve masrafları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hesaplama için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Taşınmaz hukukundan doğan dava ayrıntılarına dava çeşitleri içerisinde yer verilecektir.

Gayrimenkul Avukatı, aşağıda izah edildiği üzere gayrimenkul olarak sınıflandırılan ev, daire, işyeri, mağaza, arsa, tarla, bağımsız bölüm gibi taşınmazlardan doğan tüm davaları ilgili olduğu yargı yolu içerisinde çözmektedir.

Gayrimenkul Davası, taşınmaz mülkiyetini ve zilyetliğini ilgilendiren her türlü davadır, denilebilir.

Tapu Tescil ve İntikal davaları, İntifa hakkından doğan davalar ve kiracılık ilişkisinden doğan hak ve alacaklar gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalardır.

Gayrimenkul avukatı, aşağıdaki davaları takip eder ve sonuçlandırır:

 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Kira Miktarının Tespiti ve Uyarlanması Davası
 • İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası
 • Hak Sahipliğinin Tespiti Davası
 • Zilyetlik Davaları
 • Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası
 • Ferağa İcbar Davası
 • Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası
 • Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası
 • Aile Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
 • İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
 • Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
 • İcra ve İflas Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları
 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi