Aile avukatı, en temel anlamıyla kişiler hukuku ile ilgili davalara bakan, bu konuda doğan uyuşmazlıkları çözmek için taraflara hukuki destek sağlayan uzman avukattır.

Aile Hukuku Avukatı, genel bir uygulama yoğunluğunu ifade etmekte olup, Türk yargılama sisteminde yasal bir uzmanlaşma tanımlaması henüz yapılmamıştır.


Aile Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin aile avukatı departmanından ya da konusuna göre boşanma avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.


Aile Hukukunun temel mevzuatı olan medeni kanun, temele kurum ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

Medeni kanun, tarafların eşitliği prensibine göre hazırlandığı gibi bu eşitliğin devamını sağlayacak bir dizi koruyucu hükümlere yer verilmiştir.

Medeni kanundan önce yürürlükte bulunan mecellenin temel dayanağında kadın erkek eşitliği bir kıstas olarak alınmamıştır.

Bu nedenlerle de hakların ve yetkilerin paylaşımında erkek cinsi lehine düzenleme içermektedir. Modern toplum, her şeyden önce kadının haklarının kısmen iade edilmesidir.

Aile Hukuku, aileyi oluşturan gerçek kişiler arasındaki müesseseler ve uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir.

Aile Türk Dil Kurumu tarafından bazı özelliklerine vurgu yapılarak farklı şekillerde tanımlanmıştır.

En bilindik tanımı ile aile “ Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” şeklinde ailenin tanımı yapılmıştır.

Daha geniş olarak kan hısımlığına dayanan soy anlamında ve birlikte oturan akraba ve yakınları ifade edecek geniş anlamda da kullanılmaktadır.

Gerçekten her bir tanım, aile hukukunda belirli alanlarda karşılık bulmaktadır.

Kimi hükümlerinde aile tanımını çekirdek aile olarak ortaya koyarak tarafın hak ve yükümlülüklerini belirlemiş ise de, bazı bölümlerde çekirdek ailenin dışına çıkılarak geniş aile kavramı içerisinde akrabalar yönünden de sorumluluk içeren hükümlere yer verilmiştir.

Aile Avukatı tarafından takip edilen süreçler şöyle sıralanabilir:

 • Nişanın Bozulması nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat,
 • Nişanda Takılan hediyelerin geri verilmesi,
 • Evlilik İptali,
 • Boşanma,
 • Mal Rejimleri ve Mal rejiminin tasfiyesi davası açmak
 • Eşler Arasındaki Mal rejimi çeşitleri,
 • Mal Rejimi Sözleşmesi düzenlemek.
 • Mal Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları açmak.
 • Hısımlık ( Akrabalık), Soybağı ( Nesep ) Davaları,
 • Tanıma ve Babalık Davaları,
 • Velayet Davası açmak.
 • Çocuk Malları,
 • Nafaka ve nafakanın kaldırılması davası açmak,
 • Vesayet Davası Açmak
 • Kayyım Atanması Davası açmak.
 • Yasal Danışmanlık Davası açmak.
 • V.d. Davaları açmak ve danışmanlık hizmeti vermek.