Miras Avukatı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenen miras hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen hukuk kişiliğidir.

Miras Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin miras avukatı departmanından avukat hizmeti alabilirsiniz.

Türk Hukuk Sisteminde belirli başlı davaların dışındaki davaların avukatlar aracılığı ile takip edilmesi zorunluluğu yoktur.

Buna rağmen, Türk yargı sistemi, katı usul kurallarına bağlıdır.

Bu kurallar sayesinde tarafların adil yargılanma haklarına bir zarar verilmeden davaların makul süre içerisinde tamamlanması amaçlanır.

Bu nedenlerle yargılama sistemimizde bir işlemin yapılması için izin verilen belirli süreler bulunmaktadır. Usul ve ispat kurallarına göre dosyanın takip edilmesi Miras Hukuku Avukatının işidir.

Miras paylaşımı, mirasçıların pay oranları, miras payı hesaplama kriterleri miras hukuku dalının en önemli konusu olduğundan uyuşmazlıkların miras avukatı aracılığı ile değerlendirilmelidir.

Miras hukuku, 721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bu yazıda miras avukatı tarafından açılan dava türleri ismen zikredilmiş olup, mirasçıların miras payları, kadının miras mirasçılığı,, mirasın paylaşılmasından doğan davalar için ilgili yazıları inceleyebilir, veya dorudan tarafımızdan avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Miras hukukundan doğan her bir dava ayrı bir yazının konusunu oluşturacaktır.

Miras Davalarında Avukat Ücretleri arada bir sözleşme yoksa veya sözleşme geçerli değilse Avukatlık Kanununun 164. Maddesine göre belirlenecektir.

Bu tutarlar yasa tarafından belirlenen oranlar olup altında ya da üstünde avukat ücreti belirlenmesi mümkün değildir.

Miras davalarında istenen avukat masrafları ve vekalet ücretleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazımız incelenmelidir.


Miras avukatı aşağıdaki davalarla ilgili tüm süreci takip etme konusunda uzman hukuk kişiliğidir.

Bu davalarla ilgili açıklamalara ilgili yazı içeriğinden ulaşabilirsiniz.

  • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davalar.