Dosya İnceleme ve Raporlama Hizmeti ile, kendiniz ya da bir avukat aracılığı ile açtığınız dava ve icra takipleri ile, size karşı başlatılan dava dosyaları ve icra takip dosyalarının incelenmesi ve dosya hakkında rapor hazırlanması hizmetini içermektedir.

Dosyanız güncel mevzuat ve Yargıtay uygulaması göz önüne alınarak incelenecektir.

İnceleme sonucunda dosyanın takibinde bir ihmalin bulunulup bulunmadığı da dahil olmak üzere inceleme talep edilen konularda tarafınıza bilgi ve/veya rapor verilecektir.

Dosya inceleme ve Raporlama Hizmetine şu noktalarda ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Hakkınızda Yeni Dava Açıldığında
 • Hakkınızda Yeni İcra Takibi Başlatıldığında
 • Avukat Aracılığı İle Açtığınız Davalarda
 • Avukat Aracılığı İle Başlattığınız İcra Takip Dosyalarında
 • Devam Eden Dava Dosyalarında
 • Devam Eden İcra Takip Dosyalarında

Dava Dosyası İnceleme

Hakkınızda yeni bir dava açıldığında davanızın neye ilişkin olduğunu bilmek genel olarak nasıl bir strateji ile hareket edeceğinizi de belirlediğinden oldukça önemli bir aşamayı ifade etmektedir.

Davanızı takip etmek için bir avukat ile anlaşma aşamasında genel bir bilgiye sahip olmanız size tüm süreci daha kolay ve kontrollü planlama imkanı sağlayacaktır.

 • Tarafınıza karşı açılan davanın hukuksal nedeni, cevap ve delil bildirme süreleri,
 • Davanızın doğru hukuksal temele dayanıp dayanmadığı,
 • Zamanaşımı sürelerine uyulup uyulmadığı,
 • Davanın taşıdığı hukuksal riskler (Lehe ya da Aleyhe Bitme Olasılıkları ),
 • Dosyanızın son durumu,
 • Dosyanızda yapılan toplam harcamalar,
 • Bilirkişi Raporları,
 • Bilirkişi Raporlarına itiraz edilip edilmediği,
 • İtirazların süresinde ve hukuka uygun olup olmadığı,
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu ve Yargıtay uygulamaları açısından “Haklı Azil” nedenlerinin oluşup oluşmadığı,
 • Ve özel olarak talep edilen sair kriterler açısından incelenecektir.

İcra Dosyası İnceleme

Aynı şekilde hakkınızda bir icra takibi başlatıldığında icra takibine itirazın ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği, itirazın maddi ve hukuksal sonuçları gibi oldukça önemli sonuçları olan itirazınızın boyutunu değerlendirme imkanına sahip olursunuz.

İcra dosyası İnceleme hizmeti alarak aşağıda listelenen bilgilere sahip olursunuz.

Bu bilgilerin her biri sizi uzun süren yargılama sürecinden koruyacağı gibi, yüksek tutarlı yargılama masrafları yapmanıza da engel olacaktır.

 • Tarafınıza karşı açılan icra takibinin nedenleri,
 • Dosyanın kesinleşip kesinleşmediği,
 • Tebligatın usulüne uygun olup olmadığı,
 • Satış isteme süresinin dolup dolmadığı,
 • Hacizlerin düşüp düşmediği,
 • Dosyanızın son durumu,
 • Dosyanızda yapılan toplam harcamalar,
 • Dosyanızda yapılan toplam tahsilatlar,
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu ve Yargıtay uygulamaları açısından “Haklı Azil” nedenlerinin oluşup oluşmadığı,
 • Ve özel olarak talep edilen sair kriterler açısından incelenecektir.

İnceleme Sonucu

İnceleme sonucunu yazılı veya sözlü olarak talep edebilirsiniz. İnceleme sonucunda edindiğiniz bilgi ve kanaat ile, davanızı doğru bir strateji ile planlayabilme imkanına sahip olursunuz. Dosya inceleme Raporu sonucunda

 • Dosyanızın Son Durumunu,
 • Maddi ve Hukuki Risklerini,
 • Yapılan Tüm Masrafları,
 • Yapılan Tüm Tahsilatları,
 • Genel olarak dosya ilgililerinin ( hakim, savcı, avukat ve diğer ilgililerin)  sorumluluklarını tespit edebilirsiniz.

Ücretlendirme

Talebin genişliğine ve dosyanın durumuna göre işlemler ücretlendirilmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 36. maddesi gereğince, her durumda talebin kendisi de dahil olmak üzere tüm bilgiler, müvekkil mahremiyeti kapsamında KESİN BİR ŞEKİLDE GİZLİ olup,  talep edenin yazılı muvafakati olmaksızın, dosyanın diğer tarafları da dahil olmak üzere 3. özel kişi ve kuruluşlarla PAYLAŞILMAZ.
 • Talep formunu doldurarak iş bu protokol şartlarını kabul etmiş olursunuz.
 • “Dosya İnceleme Talebi” sadece dosyada taraf olarak görünen kişi tarafından oluşturulabilir.
 • Sözlü ve Basit İncelemeye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ( AAÜT) 1. KISIM, 1. BÖLÜM ve 1. BENT hükümleri uygulanır. Tarifede gösterilen ücret NET ÜCRET olarak kabul edilir ve stopaj ve KDV tarifede gösterilen tutara eklenir. Bu ücret, hacmi 70 sayfaya kadar olan dosyalar içindir. Evrak sayısının 70 sayfadan fazla olması halinde her 70 sayfaya AAÜT 1. KISIM, 1. BÖLÜM ve 1. BENT hükümleri uygulanır. ( NOT: Bir taahhüt anlamında değerlendirilmemek kaydı ile; Genel olarak yeni açılan icra takip ve hukuk dava dosyalarının hacimleri 10 – 40 sayfa arasında; yeni açılan ceza dosyaları ise örgütlü veya teknik takip içermediği müddetçe 30-40 sayfa arasındadır. )
 • “Yazılı  Raporve/veya “Ayrıntılı İnceleme” ücreti dosyanın genişliğine göre belirlenir.
 • Seri Başvuru” ve “Çoklu Dosya” inceleme ve raporlama taleplerinde ücretlendirme dosya sayısı, rapor türü ve dosya genişlikleri göz önüne alınarak ayrıca belirlenir.
 • Ödemelerinizi www.ocalhukuk.com/odeme sayfasından kredi kartınızla gerçekleştirebilirsiniz. Diğer ödeme yöntemleri için ofisimizi arayabilirsiniz.
 • E-devlet şifresinin gönderilmemesi veya inceleme işlemlerinin herhangi bir sebeple başlamaması halinde, ödemeler, biliniyorsa müracaat edenin banka hesabına hemen, hesap bilgileri bilinmiyorsa ilk talep halinde iade edilir.
 • İncelemeye başlanması halinde hangi nedenle olursa olsun, incelemeden başvurucu tarafından vazgeçilmesi halinde avukat tam ücrete hak kazanır.
 • Ödemenin yapıldığı herhangi bir iletişim yolu ile ofisimize bildirilmesi ve şifre işlemlerinin tamamlanması halinde inceleme işlemlerine başlanır.
 • Dosya İnceleme işlemi yapılması için geçici olarak oluşturulan e-devlet şifresi sadece ilgili dosyanın incelenmesi amacıyla sınırlı olarak kullanılır.
 • Talep eden, inceleme işleminin bittiğinin bildirilmesi ile e-devlet şifresini iptal eder veya değiştirir.
 • İnceleme işleminin bittiğinin bildirilmesinden sonra e-devlet şifre güvenliğinin sağlanmasında talep eden tek başına sorumlu olur.
 • Basit İnceleme e-devlet şifresinin gönderilmesi ile en geç 8 saat içerisinde tamamlanır.
 • İnceleme, UYAP Vatandaş Portalına inceleme tarihinde eklenen evraklar ile sınırlıdır.
 • Ayrıntılı İnceleme” veya yazılı rapor talebi halinde inceleme süresi ve danışmanlık ücreti dosyanın genişliğine göre ayrıca belirlenir.
 • Basit İnceleme” ve sözlü rapor hallerinde avukat beyan ettiği görüşleri nedeniyle sorumlu tutulamaz.
 • “Ayrıntılı İnceleme” veya yazılı raporlarda ise avukatın sorumluluğu, hukuki görüşlerinin dayandığı yargı kararları ve yasal dayanakların mevcudiyeti ile sınırlıdır.
 • Dosyanın incelenmesi sırasında bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde danışmanlık alan kişinin savunma ve adil yargılanma haklarını zarar verme olasılığı değerlendirilerek avukata herhangi bir ihbar yükümlülüğü yüklenemez.
 • Talebin alınması ve karşılanması avukat ile talep eden arasında vekalet sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlamına gelmeyecektir. Talep eden ile avukat arasındaki ilişkiye, bu protokolde bulunman hallerde danışmanlık sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 • İnceleme ve varsa raporlama işlemi bittikten sonra incelenen dosyaya ait mahkeme veya icra dairesi bilgileri, dosya numaraları, talep edene ait, tc kimlik numarası, iletişim bilgileri, yazılı rapor istenmiş ise bu rapor, talep mail ve formları, ödeme belgeleri 5 yıl süre ile saklanır. Diğer tüm bilgi, belgeler ve şifreler inceleme işlemi bittikten sonra derhal imha edilir ve kayıtlardan çıkarılır.
 • HMK 249. madde ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 36. maddesi gereğince avukatın dosya inceleme talepleri nedeniyle tanık olarak gösterilmesi halinde avukatın tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğu kabul edilmiştir.
 • Avukat kendisi ile ilgili yasal savunma ve iddia hakkı kapsamında, edindiği bilgi ve belgeleri yetkili idare, merci ve mahkemeler önünde zorunlu kaldığı ölçüde paylaşabilir.
 • Avukat tarafından tutulan her türlü delil ve belgenin ( websitesi kayıtları, talep formları, bilgilendirme mailleri, v.s. tüm bilgi ve belgeler) kesin delil niteliği kabul edilmiştir.

Dosya İnceleme Talep Formu

İncelenmesini istediğiniz dosyanın; mahkemesi, esas yılı, esas numarası, dosyanızda hangi konularda incelenme yapılmasını istediğinizi, size ulaşabilmemiz için cep telefonu numaranızı gösterilen diğer bilgileri yazabilirsiniz.

Bu aşamada şifre ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız.