İş Hukuku Davalarında Görevli Mahkemeleri belirleyebilmek için 7036 Sayılı İş Kanununu hükümlerini değerlendirmek gerekir.

İş mahkemeleri, en basit haliyle çalışan ve işveren arasındaki hizmet akdinden doğan hak ve alacaklara ilişkin davaların tamamına bakmaktadır.

İş mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna da gidilebilir.

Başka bir deyişle iş mahkemesinin verdiği nihai karar, üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmek üzere taşınabilmektedir.

İş mahkemeleri tek hakimli olarak çalışır ve pek çok büyük şehirde bağımsız iş mahkemeleri bulunmaktadır.

Bağımsız iş mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise devreye Asliye Hukuk Mahkemesi girer.

İş mahkemelerinin görev alanları iş kanununun geniş kapsamına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

İş kanununa tabi olarak çalışan her çalışan, işten ayrıldığında birtakım alacaklara sahip olacaktır.

Bu alacakları işvereninden alamadığına kanaat getirdiği takdirde çalışanın başvuracağı ilk yer iş mahkemesi olacaktır.

04.02.1950 tarihli 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 25.10.2017 tarihinde yayınlanması ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna karşılık her iki kanun arasında paralellik bulunmaktadır. İş ve İşçi Hukuku davalarında hangi mahkemelerin görevli olduğu 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. Maddesinde ( 5521 Sayılı Kanunun 1. Madddesinde ) gösterilmiştir.