Boşanma Avukatı, Türk Medeni kanununa göre evlilik bağı ile bir araya gelmiş olan çiftler arasındaki evlilik birliğinin, son bulması için davacı adına dava açan, ya da açılmış bir davada bir tarafı temsil eden avukattır.

Boşanma, sosyal hayata etkileri oldukça ağır olan bir aile hukuku alanındaki uyuşmazlık türüdür.

Dava şartlarının ve hukuki durumun değerlendirmesini yapmak ve boşanma davası açmak için ofisimizin boşanma avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Boşanma avukatının temel görevinin müvekkilinin haklarının yasaların çizdiği sınırlar içerisinde korumak olduğu söylenebilir.

Boşanma avukatı, kutsal evlilik birlikteliğinin bozulmaması için evlilik birlikteliğinde korunmaya değer bir yarar kalıp kalmadığını öncelikle değerlendirmelidir.

Evlilik birlikteliğinin korunması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan destek merkezlerinden yararlanabileceği taraflara telkin eder.

Evlilik birlikteliğinin kamuca korunmasında bir yarar kalmadığına dair kanaat getirmesi halinde, olayın özellikleri değerlendirilerek müvekkilinin haklarının en yüksek düzeyde korunması için her türlü çabayı harcar.

Bu kapsamda Koruma kararı, yardım nafakası, davalı tarafın taşınır, taşınmaz ve araçlarına haciz veya tedbir konulması talebinde bulunmak gibi öncelikle ileride doğması muhtemelen bütün tehlikeler için her türlü başvuruyu yapar.

Yargılamanın uzun sürme olasılığına istinaden ve tarafların da ortak iradesi bu olduğu ölçüde anlaşmalı boşanma süreci her dosyada öncelikle düşünülmelidir.

Buna rağmen tarafların sosyal ekonomik durumları, geçimsizliğe neden olan olaylar ya da genel olarak boşanma nedenleri tarafları anlaşma boşanma için müzakere edemeyecekleri bir noktaya getirmiş olabilir.

Bu durumda tarafları müzakereye zorlamadan davanın çekişmeli boşanma davası olarak kurgulanarak açılması öncelikli olarak değerlendirilmelidir.

Bu halde taraflar arasındaki husumetin dışında bulunarak, hukukun ve adaletin tecelli etmesi her türlü tedbir ve önlemi alır.

Boşanma avukatı, bir dosya içerisinde gerektiği ölçüde aşağıdaki konularda hizmet sağlar.

  • Taraflarla Müzakere Etmek.
  • Koruma Kararı Almak.
  • Tedbir Talebinde Bulunmak.
  • Nafaka Talebinde Bulunmak.
  • Boşanma Davası Açmak.
  • Nafaka ve Tazminatların tahsilini sağlamak.
  • Aleyhe Kararlar verilmesi halinde istinaf ve temyiz başvurularında bulunmak.