İş ve İşçi Hukuku Davalarında Yetkili mahkeme, yürürlükte bulunan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. Maddesinde ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yetkiye ilişkin şartlara göre belirlenmektedir. Aşağıda da izah edildiği üzere yetki mahkemece resen araştırılacağından yetki meselesi işçi avukatı tarafından çözülmesi gereken birinci sorundur.

  • Davalı İşyerinin İkametgahı Mahkemesi,
  • İşin Veya İşlemin Yapıldığı Yer Mahkemesi, işçi şirket adresinden farklı bir yerde çalışıyor ise çalışılan yer mahkemesi,
  • Davanın birden fazla şirkete açılması halinde Herhangi birinin ikametgahı mahkemesi,
  • İş kazası nedeniyle açılacak davalarda kazanın gerçekleştiği yer mahkemesi,
  • İş kazası nedeniyle açılacak davalarda Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi,
  • İş kazası nedeniyle açılacak davalarda İşçinin İkametgahı Mahkemesi

YETKİLİDİR.

İş Mahkemelerinde Yetki meselesi herhangi bir itiraz söz konusu olmasa bile resen/kendiliğinden gözetilmektedir. Ve İş Kanunun 6. maddesine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.