Sağlık avukatı, diğer adı ile sağlık hukuku avukatı, sağlık hukuku alanında hizmet veren uzman avukatı ifade etmektedir.

Sağlık hukuku mevzuatı çerçevesinde hasta ve hekim ilişkileri sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın önlenmesi, ortaya çıkan sorunları çözümünün yanı sıra, Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumları ile ilgili ilişkilerde de hukuki destek sağlamaktadır.

Sağlık Hukukundan doğan dava ve uyuşmazlıklarınız için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından veya konusuna göre sağlık avukatı departmanından avukat hizmeti talep edebilirsiniz.

Sağlık hukuku avukatı, uyuşmazlıkların hekim ve hasta hakları açısından incelenmesi, özel sağlık kuruluşlarında belirlenmiş çalışma koşullarının analizi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna özgü sistematik danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Bunun yanı sıra sağlık kuruluşunda çalışan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık çalışanlarının malpraktis iddialarına karşı eğitilmesi de görevleri arasındadır.

Hekim, doktor ve diğer sağlık çalışanı personel tarafından yapılan tıbbi müdahale sonrası oluşan tazminat ve cezalara ilişkin davalar bu uzmanlık alanının konusuna girmektedir. Anlaşılacağı üzere malpraktis avukatı, sağlık hukukunun özellikle malpraktis davaları ile ilgilenen uzman avukatını ifade eder.

Bir davanın kurgulanması, ispat sorunlarının belirlenmesi, dava dilekçesinin yazılması, davanın açılması, delillerin uygun olan zamanda ve usulde toplanması, karşı yan delillerine uygun zaman ve usulle itiraz edilmesi, temyiz ve istinaf yollarına başvurulması ve en nihayetinde kararın infazının sağlanması bir uzmanlık işidir.

Bu nedenlerle hukuksal süreçlerin bir avukat aracılığıyla takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.


Sağlık Avukatının Görevleri

 • Arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında taraf temsili,
 • Sağlık kuruluşunun Türk Sağlık Hukuku standartlarına uygunluğunun takip edilmesi,
 • Hastaneler için tıbbi danışmanlık hizmetleri,
 • Hastaneler, doktorlar ve diğer sağlık personelleri için medikolegal savunma hizmeti,
 • Malpraktis davası dosyalarında taraf vekilliği,
 • İdari başvurularda taraf vekilliği,
 • Sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi,
 • Mesleki sorumluluk sigortası poliçe şartlarının belirlenmesine hukuki destek,
 • Sigorta şirketlerine rücu davası açmak,
 • İhmali olan sağlık çalışanlarına karşı rücu davası açmak,
 • V.d. sağlık dosyalarında taraf vekilliği.