İş hukukunda dava masrafları, genel olarak resmi tarifeye göre belirlenmektedir. Bir dosyanın olağan seyri içerisinde ortaya çıkan bu masraflar hakkında genel bir bilgilendirmeyi bu yazıdan edinebilirsiniz.

Fakat masraf hesaplaması yapmak için Masraf Tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.

Dava ve yargılama masrafları, dava sonunda haksız çıkan taraftan alınmak üzere öncelikle davacısı tarafından karşılanmalı ve davayı bizzat açan taraf ya da vekili avukat tarafından mahkeme veznesine yatırılmalıdır.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 114. Maddesine göre dava şartı olarak değerlendirilen yargılama masraflarının 115. Maddesine giderilmesi için davacıya ya da avukatına “Kesin Süre” verilir.

Bu süre içerisinde eksiklik giderilmezse mahkemece dava şartı yokluğundan dava usulden reddedilir.

Mahkeme gider avansları yer yıl adalet bakanlığınca yayımlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi”ne göre belirlenir.

2022 yılı için 2 tanık ve 1 bilirkişinin atanacağı bir dosyada normal şartlar altında takriben 1800TL masraf yapılacaktır.

Yapılan bu yargılama masrafı dava sonunda HMK 326 maddesi gereğince aleyhine hüküm verilen taraftan dava sonunda icra yolu ile tahsil edilir.

İş ve İşçi Hukuku için muhtemel dava masrafları hakkında bir bilgiye sahip olmak için masraf tarifesi başlıklı yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.