Makaleler

25 01, 2020

Çalışma Saatleri

2020-02-15T09:31:40+00:00

İş ve İşçi Hukukunda Çalışma Saatleri, ücret ve fazla mesai sürelerinin hesaplamasının doğru yapılmasında, iş akdinin haklı nedenlerle fesih etme koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesinde temel noktalardan biridir. İş Kanununa tabi çalışma süreleri 4857 Sayılı İş Kanunun 63 ve 76. Maddeleri arasında ve 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanununa [...]

Çalışma Saatleri2020-02-15T09:31:40+00:00
25 01, 2020

Kıdem Tazminatı Tavanı

2020-02-13T01:45:40+00:00

Kıdem Tazminatı Tavanı, kıdem tazminatı hesaplamalarında gözden ırak tutulmaması gereken en önemli konularındandır. Kıdem Tazminatı çalışanın Kıdem Tazminatına Esas giydirilmiş Brüt Ücreti üzerinden hesap edilmektedir. Buna karşılık Kıdem tazminatının Mülga 1475 Sayılı iş Kanununun yürürlükte bulunan 14. maddesinin 14. maddesinde belirtilen tutardan fazla hesap edilmesi mümkün değildir. Çalışanın Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken brüt ücreti [...]

Kıdem Tazminatı Tavanı2020-02-13T01:45:40+00:00
25 01, 2020

Evlilik İzni

2020-02-16T00:17:23+00:00

Evlilik izni İş Kanunu çerçevesinde tıpkı pek çok diğer özel izin türünde olduğu gibi ayrıca ele alınmış olan bir izin türüdür. Bildiğiniz üzere İş Kanunu ücretli izin, ücretsiz izin ve yıllık izin gibi farklı izin çeşitlerini çalışanlara sunarken aynı zamanda cenaze izni ya da doğum izni gibi özel durumlar ve zaman dilimleri çerçevesinde de [...]

Evlilik İzni2020-02-16T00:17:23+00:00
23 01, 2020

Mazeret İzni Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

2020-02-09T21:52:01+00:00

Mazeret izni İş Kanunu çerçevesinde karşımıza çıkan bir izin türüdür. "Mazeret izni nedir?" sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle mazeret kavramını yakından incelemek ve temelini anlamak gerekir. Burada bahsettiğimiz tanım kelimenin genel tanımından ziyade hukuki olarak tanımlanmış halidir. İş hukuku terminolojisinde mazeret, işçilerin işin gereklerinden kaynaklanmayan ve kendi özel yaşamlarını ilgilendiren nedenler ile işe gelememeleri [...]

Mazeret İzni Nedir Ve Nasıl Kullanılır?2020-02-09T21:52:01+00:00
23 01, 2020

Ücretsiz İzin ve Ücretli İzin Uygulamaları

2020-01-29T21:03:19+00:00

Bildiğiniz gibi 4857 sayılı İş Kanunu çalışanlara belli başlı zamanlarda ve durumlarda kullanılmak üzere pek çok farklı izin hakkı tanımıştır ve bu izinler aslında ücretli izin ve ücretsiz izin olarak iki ayrı başlıkta toplanmaktadır. Ücretsiz izin İş Kanunu çerçevesinde ele alındığı gibi aynı zamanda da ücretli izin İş Kanunu çerçevesinde ele alınmaktadır. Kanunen işçilere verilen [...]

Ücretsiz İzin ve Ücretli İzin Uygulamaları2020-01-29T21:03:19+00:00
23 01, 2020

İşveren ve İşçi Hakları

2020-02-15T04:20:24+00:00

İş ve İşçi Hukukunda İşçinin ve İşverenin Hakları ve Yükümlülükleri konusu, iş ve işçi hukukunun ve işçi ve işverenlerin davalarında yaşayacakları genel sorunların ve avantajların belirlenmesi noktasında oldukça önemlidir. İşverenin ücret ödeme borcunu yerine getirmeden işçisinden fazla mesai yapması beklemesi, ya da mesaiye gelmesini beklemesi, buna karşılık işçinin işe gelmemesi halinde tutulacak devamsızlık tutanağının [...]

İşveren ve İşçi Hakları2020-02-15T04:20:24+00:00
23 01, 2020

İş Sözleşmesi ve Türleri

2020-02-15T04:10:09+00:00

İş ve İşçi Hukukunda İş Sözleşmesi ve Türleri konusu iş hukukunun en önemli konusudur. İşçi ile işveren arasındaki sözleşme Hizmet ( İş ) Sözleşmesi' dir. Hizmet sözleşmesi Borçlar Kanununun 393. maddesinde "Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi [...]

İş Sözleşmesi ve Türleri2020-02-15T04:10:09+00:00
23 01, 2020

Tıbbi Malpraktis Davalarında Zamanaşımı Süreleri

2020-01-29T22:18:57+00:00

Tıbbi Malpraktis Davalarında Zamanaşımı Süresi Sağlık Hukuku Avukatı'nın çözmesi gereken ilk ve en önemli meseledir. Bu konuya girmeden evvel malpraktis kavramı üzerinde durmakta fayda var. “MALPRAKTİS” kelimesi kavram olarak bütün mesleki sorumluluk hallerini kapsamakla birlikte ülkemizde ve çoğunlukla, tıp alanındaki mesleki hata davaları ile sınırlı olacak şekilde dar anlamda kullanılmaktadır. “Tıbbi Malpraktis davası”, hastaların hekim, [...]

Tıbbi Malpraktis Davalarında Zamanaşımı Süreleri2020-01-29T22:18:57+00:00
23 01, 2020

İşten Çıkarılmak İstenen İşçilere Öneriler

2020-01-29T15:42:18+00:00

İş ve İşçi Hukukuna İşten Çıkarılmak İstenen İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler konusu, işçilerin haklarını bilmemesi nedeniyle işverenleri tarafından gerçek durumu yansıtmayan belgelere imza atmaları, yahut "bir şey olmaz sen imzala" diyerek imzaladıkları belgeler nedeniyle ve genel olarak ön bilgiye sahip olmalarının sağlanarak uğradıkları hak kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla yazılmıştır. İşten Çıkarılan İşçi Ne Yapmalı? [...]

İşten Çıkarılmak İstenen İşçilere Öneriler2020-01-29T15:42:18+00:00
23 01, 2020

İşten Ayrılmak İsteyen İşçilere Öneriler

2020-01-29T15:50:23+00:00

İş ve İşçi Hukunda İşten Ayrılmak İsteyen İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenlerle ilgili bu yazı, işçilerin bir çok haklı nedenlerle fesih imkanı varken, sebep bildirmeksizin istifa etmeleri nedeniyle uğradıkları hak kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla yazılmıştır. İşten Ayrılmak İsteyen İşçi Ne Yapmalı? İşten Ayrılmak isteyen işçilerin yapması gerekenler yazımızın ve uyarıların dikkate alınmasını hak kayıplarınıza engel [...]

İşten Ayrılmak İsteyen İşçilere Öneriler2020-01-29T15:50:23+00:00