Emekli Tazminatı ya da Emeklilik Tazminatı olarak bilinen bu dava ve alacak türünde emeklilik iş akdinin tazminat alınarak son bulma nedenleri arasında gösterilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununu kapsamında çalışanların iş akitlerinin emeklilik nedeniyle son bulması halinde alabileceği tazminat ve alacak türleri de bu yazıda değerlendirilmiştir.

Dava şartlarını değerlendirmek ve emekli tazminatı davası açmak için ofisimizin iş avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Emeklilik tazminatı alabilmek için yapılması gerekenler, şartları ve işverenliğin herhangi bir ödeme yapmaması halinde yapılacak işlemler bu yazıda anlatılmıştır.

Genel olarak ilgili kavramlara aşına değilseniz İş Hukuku başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.


Emekli Tazminatı ve Emeklilik Tazminatı

Emeklilik Tazminatı veya Emekli Tazminatı, emeklilik koşullarını taşıyan çalışanların kendi istekleri ile iş akdine son vermeleri halinde aldıkları tazminatı ifade etmektedir.

Buradan da anlaşıldığı üzere emeklilik tazminatı teknik olarak kıdem tazminatının bir türü niteliğindedir.


Emekli Tazminatının Hukuki Dayanağı

Emeklilik tazminatının kanuni dayanağını 1475 Sayılı İş Kanununun 14. Maddesinin 4. Ve 5. maddeleri oluşturmaktadır.

4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle.


Emekli Tazminatı Şartları

Yukarıda emeklilik tazminatının aslında kıdem tazminatının bir türü olduğu ifade edilmiş idi.

Bu nedenlerle her şeyden önce kıdem tazminatının taşıması gereken şartların tamamına sahip olunması gerekmektedir.

Bu yazıda ayrıntılara girilmeden başlıklar halinde emeklilik tazminatı almak için gerekli şartlar gösterilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Kıdem Tazminatı Davası yazısında bulunan kıdem tazminatı koşulları incelenmelidir.

  • Hizmet Sözleşmesinin İş Kanuna Tabi Olması Şartı

Kıdem tazminatı hakkı, ancak İş Kanununa tabi iş ve işyerlerinde çalışanların taraf olduğu hizmet sözleşmelerinin yasaca belirlenmiş nedenlerden ötürü son bulması durumunda doğar.

Hangi işlerin İş Kanununa tabi olduğunu belirlenmesi için iş ve işçi hukuku sayfadaki yazımızı okumanızı rica ederiz.

  • Bir Tam Yıl Çalışma Şartı

Kıdem tazminatı alma şartları arasında yer alan diğer unsur, işçinin aynı iş yerinde ya da işverene bağlı farklı iş yerlerinde en az 1 yıl çalışmış olmasıdır.

Burada bahsedilen yıl “takvim yılıdır”. 1 yıllık sürenin başlangıcı, işçinin işyerinde fiilen işe başladığı tarih olarak dikkate alınacaktır.

Çalışma Saatleri ve nelerin çalışma süresinden sayıldığında dair yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.

  • İş Sözleşmesinin kanunun aradığı nedenlerden biriyle son bulması şartı
  • İş Sözleşmesinin yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla son bulması.
  • 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde.
  • 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 15 Yıl 3600 Gün şartını tamamlamak

  • 08.09.1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar için 25 Yıl 4500 Gün şartını tamamlamak.


Emeklilik Süresi Hesaplama

Emeklilik sürenizi hesaplayabilmek için öncelikle e-devlet üzerinden tüm hizmet dökümünüzü indirmeniz gerekmektedir.

Buradaki bilgilere göre emeklilik sürenizi hesap edebilirsiniz. Hizmet dökümündeki bilgileri sosyal güvenlik kurumunun ilgili bağlantısına tıkladığınızda emeklilik yaşınızı hesap edebilirsiniz.


Emekli Tazminatı Hesaplama

Emeklilik Tazminatı genel hatları ile 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesindeki kıdem tazminatıdır.

Emeklilik tazminatı hesaplama işlemleri için de aynı bilgi ve verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Emeklilik tazminatını hesaplamak için Kıdem Tazminatı Davası, başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.

Özet olarak ifade edilmesi gerekirse çalışılan her yıl için bir brüt maaş tutarında tazminat ödenecektir.


Emekli Tazminatı Almak için Yapılması Gerekenler

Emeklilik Tazminatı alabilmek için öncelikle ilgili sosyal güvenlik kurumuna gidilerek, emekliliğe hak kazanılıp kazanılmadığına dair yazı alınması gerekmektedir.

Alınacak bu yazı bir dilekçe ekinde işverenliğe sunulmalıdır. Emeklilik Aylığı Başvuru Dilekçesi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Emeklilik dilekçesi ile birlikte, tüm işçilik alacaklarınızı talep etmelisiniz. Bir iş ilişkisi içerisinde işçilerin temel alacakları şunlardır.

  • Hafta Tatili Alacağı
  • Ve sair tazminat ve alacaklar

Emekli Tazminatı Davasında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri

Emeklilik Tazminatı temelinde kıdem tazminatı olması nedeniyle kıdem tazminatına uygulanacak faiz ve zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

Kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi işletilmelidir. Zamanaşımı süresi ise değişiklikten sonra 5 yıl düşürülmüştür. Tüm işçilik alacaklarına uygulanacak faiz ve zamanaşımı süreli için tablo incelenmelidir.


Emekli Tazminatı İçin Arabuluculuğa Başvuru

2018 yılından itibaren iş davaları zorunlu arabuluculuğa tabiidir. Emeklilik Tazminatı da niteliği itibariyle bir işçilik alacağı olduğundan arabuluculuğa başvurulması zorunludur.

Arabuluculuk masrafları ile ilgili arabuluculuk ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.


Emekli Tazminatı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

İş mahkemelerinde görev ve yetki 7036 Sayılı iş kanununda düzenlenmektedir ve yetki de görev gibi mahkemece resen araştırılmaktadır.

Bu nedenlerle yetki ve göre konusunda herhangi bir hata yapılmaması için, iş hukuku başlıklı yazımızın incelenmesini rica ederiz.


Emekli Tazminatı Dava Masrafları

Emeklilik tazminatı davasında istenecek dava masrafları ve masraf hesaplama için masraf tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini rica ederiz.


Emeklilik Tazminatı Davası Avukat Ücretleri

Emeklilik tazminatı davasında istenecek avukat masrafları ve vekalet ücretleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.


Emeklilik Tazminatı Davasında İş ve İşçi Avukatının Önemi

Hukuk dalı genel hatları itibariyle belirli bir kanun maddesinin varlığından haberdar olmaktan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar.

Maddelerin yorumu, Yargıtay’ın ve hukuk biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde güncel uygulamaya ve hukuk siyasetine göre yapılır.

Ofisimizin işçi avukatı kadrosundan hizmet almak için tarafımızı arayabilirsiniz.