Ceza avukatı, Türk ceza kanunu ve ceza hükmü içeren diğer kanun maddelerine göre ilgililerin savunmanlığını üstlenen ve ceza hukuku alanında avuvkatlık hizmeti veren uzmanlık alanıdır.

Uygulamada ceza hukuku avukatı ve ağır ceza avukatı gibi isimlendirmeler kullanılmaktaysa da bu isimlendirmeler ve uzmanlık sınıflandırması kanuni bir statüyü değil, deneyimi ifade etmektedir.

Ceza Hukuku davalarında şüpheli, sanık, katılan veya müdahil sıfatıyla haklarınızın korunması ve savunmanızın yapılması için ofisimizin ceza avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Ceza avukatı, şüpheli, sanık veya mağdur ve diğer ilgililerin haklarının korunması ve adil bir sonucun ortaya çıkması için çalışmaktadır.

Temel ceza kanunlarındaki ve diğer ceza kanunlarında tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında şüpheli vekili, sanık vekili, sanık müdafii, mağdur vekili, müşteki vekili, müdahil vekili olarak müvekkillerin haklarının savunulması genel olarak ceza avukatı faaliyet alanı içerisindedir.

Ceza Kanununun genel hükümlerinin ceza normu içeren diğer diğer mevzuatlardaki suçlarda da uygulanacağı kanunun 5. Maddesinde özellikle belirtilmiştir.

Bu anlamda kanunun Genel Hükümlerinde gösterilen hükümler, suçun ceza kanununda ya da başka bir kanununda düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın bütün suçlara uygulanacaktır.

Fakat her türlü suçun incelenmesinde ve doğru değerlendirilmesi için ceza hukukunun genel hükümleri bilinmelidir.


Buna göre dosyanın mevcut durumu değerlendirilerek her bir işlem ceza avukatı tarafından belirlenecektir.

 • Dosyanın İncelenmesi.
 • Müvekkil ile cezaevinde görüşme yapılması.
 • Müvekkilin lehine olan delillerin Belirlenmesi.
 • Delillerin Belirlenmesi.
 • Gözaltı kararına itiraz edilmesi.
 • Mahkemede sözlü ya da yazılı savunma yapılması.
 • İlgili resmi ve özel kurumlara yazıların yazılmasının sağlanması.
 • Esas hakkındaki savunmanın yapılması.
 • Dosyanın İstinaf Mahkemesine Gönderilmesi İçin İstinaf Başvuru Dilekçesi Sunulması.
 • Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesine Gönderilmesi İçin Temyiz Başvuru Dilekçesi Sunulması.
 • Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapılması.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yapılması.
 • Yargılamanın Yenilenmesinin İstenmesi.
 • Uyarlama Talep Edilmesi.
 • V.d. İşler.

Ceza dosyalarına uygulanacak avukat masrafları ve vekalet ücretleri için tam bir belirleme yapmak her zaman mümkün olmamaktadır.

Nitekim dosyanın türü, taraf sayısı, dosyanın aşaması, suç türü, suç siyaseti açısından önemi, mağdur ve eylem sayısı, suç sayısı gibi faktörler vekalet ücretinin tayininde göz önünde bulundurulmaktadır.

Buna karşılık bir ceza davasında belirlenecek vekalet ücretleri ile ilgili olarak bilgi almak için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.