Saklı Pay, miras bırakının ölüme bağlı tasarrufta bulunurken yani vasiyetname yaparken üzerinde tasarrufta bulunamayacağı kısmı ifade eder.

Saklı paylar kanuni mirasçılar için söz konusudur. Buna göre Medeni Kanunun 506. Maddesine göre yasal mirasçıların saklı payları aşağıdaki gibidir.

  • Altsoy için Yasal Miras Payının 1/2‘si
  • Anne ve Babadan Her biri İçin yasal miras payının ¼’ü
  • Sağ Kalan Eşin Saklı Payı altsoy, anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı ise yasal miras payının tamamı (4/4’ü ) , diğer hallerde yasal miras payının 3/4’ü saklı payıdır.

Miras Payları, hakkındaki yazımızın bu yazının anlaşılabilmesi için incelenmesini tavsiye ederiz.