Tazminat Davası, maddi tazminat ve manevi tazminat olarak iki ana davadan oluşan ve dava sonucunda belirli bir miktar paranın tazmin edilmesini sağlayan dava türüdür.

Tazminat davaları Borçlar ve Tazminat Hukuku bölümünün en sık karşılaşılan dava türüdür.

Tazminat miktarını, sorumluları ve dava şartlarını belirlemek ve tazminat davası açmak için ofisimizin tazminat avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.


Tazminat Nedir?

Tazminat  kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu ( TDK ) tarafından “Zarar karşılığı ödenen para, ödence” olarak belirlenmiştir. Tazmin ise ödeme anlamındadır. Tazminat davası ise bir zararın karşılığının alınması ( tazmini ) için açılan bir dava türüdür.


Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

Tazminat davaları yukarıda izah edildiği üzere maddi zararlar için manevi zararlar için açılabilmektedir. Her iki dava türünde orta bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;
  • Doğal olarak da ortada bir ZARAR bulunmalıdır.
  • Zararlandırıcı eylem ile sonuç ( zarar ) arasında uygun İLLİYET BAĞI bulunmalıdır.
  • HUKUKA AYKIRILIK Şartı İhlal Edilmelidir.
  • KUSUR ( Veya Kusursuz Sorumluluk Halleri ) bulunmalıdır.
Oldukça basit gibi görünen bu dört şartın doğru değerlendirilmesi, davanın kimin tarafından açılacağını, davanın açılacağı kişiyi ( Husumeti), davanın dayandırılacağı hukuki temeli ve davanın hukuki yararının bulunup bulunmadığı gibi bir çok önemli noktanın aydınlatılmasını sağlayacaktır.
Tazminat davaları yukarıda da belirtildiği üzere maddi ve manevi tazminat olarak iki ana başlıkta incelenmektedir. Bu davalarla ilgili bilgi almak için ilgili yazı başlığına tıklayabilirsiniz.

Tazminat Davası Türleri Nelerdir?

  • Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası, tazminatı oluşturan zararın para ile ölçülebilen nitelikte olması halinde maddi olan bu zararın giderilmesi ( tazmini ) için açılan davalara denilmektedir. Örnek Vermek gerekirse, bir trafik kazasından kaynaklı yaralanmadan doğan tedavi giderleri maddi tazminat davasının konusunu oluşturmaktadır.
  • Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası, kişinin şahıs varlığına yapılan saldırılar ve verilen zararlar nedeniyle açılan ve manevi zararın para ile giderilmesi ( tazmini ) için açılan davalara denilmektedir.
Yukarıdaki örneğe paralel bir örnek vermek gerekirse trafik kazası nedeniyle bir yaralanma oluşmuş ise, bu yaralanma nedeniyle tarafın manevi bütünlüğüne de zarar verilmiş olacağından, maddi tazminata ek olarak manevi tazminata da hükmedilebilecektir.
Tazminat Davaları genel olarak ilişki olduğu özel hukuk dalı içerisinde ismen belirtilmiştir. Bu nedenlerle belirli bir hukuk dalına giren bir dava hakkında bilgi almak için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

Tazminat Davası Masrafları Ne Kadar?

Tazminat davalarında yargılama ve dava masrafları dava edilen tutara göre değişiklik göstermektedir.
Tazminat davaları Belirsiz Alacak Davası veya Kısmi Dava olarak açılabilmektedir. Bazı hallerde de davanın başında alacağın tamamının istenmesi zarureti doğabilir.
Her ne şekilde olursa olsun ister davanı başında ister davanın ortasında tazminat davaları ile ödenecek harç tutarları davada istenen tazminat tutarı ile doğru orantılıdır.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Dava Masrafları ile ilgili yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.

Tazminat Davası Vekalet Ücretleri ve Avukat Masrafları Ne Kadar?

Tazminat davalarında vekalet ücretleri de yargılama masrafları gibi mahkeme tarafından hüküm kurulan tazminat tutarı veya talep edilen değer üzerinden alınmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Avukatlık Ücretleri  ile ilgili yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.

Tazminat Avukatı

Bu nedenlerle tazminat hukuku konusunda deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması ve sürecin bu avukat ile takip edilmesi ağır mali ve hukuki sonuçlarla karşılaşılmaması için oldukça önemlidir.
Tazminat davanız için ofisimizin tazminat avukatı kadrosundan hizmet alabilirsiniz.