İcra hukuku, tanımını borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine devlet zoru ile taşınmaz ve taşınır varlıklarına el konarak karşılanmasını amaç edinen hukuk dalıdır.

İcra hukuku alanına giren davalarınız ile icra takibi talepleriniz için ofisimizin icra avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Bahsi geçen tüm bu icra takibi işlemleri, sonuç itibariyle toplumda huzur ve barış sağlama hedefi ile ilerlemekte ve böylelikle hukuki düzeni korumayı amaçladıkları için bir icra avukatı eliyle takip edilmesi hakların temin ve müdafaası noktasında oldukça önemlidir.

İcra organlarının kurulmasındaki temel amaç ise alacaklının borçluya karşı bizzat kuvvet kullanmasının önüne geçebilmektir.

Borçluya karşı zor ve kuvvet kullanmaktan kasıt, kapalı yerleri açma, üst arama, el koyma, meskene girme ve yıkım gibi kapsamlı ve dikkatle uygulanması gereken görevlerdir.

İcra hukukuna yön veren ilkeler arasında öne çıkan birincil ilke, tasarruf ilkesidir. Tasarruf ilkesi kapsamında icra takip işlerimin başlatılması, devam ettirilmesi, sona erdirilmesi veya durdurulması gibi hak ve yetkiler taraflara ait bulunmaktadır.

Başka bir deyişle maddi hukuk çerçevesinde taraflara tanınan tasarruf hakları ve yetkileri, icra hukukuna da yansıyarak tasarruf ilkesini meydana getirir. Bu ilkeye göre ise icra takip işlemleri, tarafların talebine göre ikame ettirilir.

Buna karşılık taraflar icra davaları gibi icra şikayeti başvuru yolları ile haklarını korumak için yasal imkanlara da sahiptirler.

Örneğince haczedilmeyen bir eşyanın haczedilmesi halinde icra şikayetinden bulunulması gibi.

Bu bağlamda bahsedebileceğimiz bir diğer temel icra hukuku ilkesi takip ve usul ekonomisi ilkesi olacaktır. Bu ilke gereğince icra takibi verimlilik, etkinlik, kalite ve tutumluluk gibi hususlar en iyi şekilde değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir.


İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, Örnek 1 nolu takip talebi ile icra dairesine başvurulması ve başvuru harcı, peşin harç ve tebligat masrafları ve sair yerine getirme harçlarının ödenmesi ile başlamaktadır.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için icra takibi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


İcra Hukukunda Masraflar

İcra ve iflas hukukunda uygulanacak icra takibi açılış masrafları ve masraf hesaplama işlemleri için masraf tarifesi başlıklı yazının okunmasını tavsiye ederiz.

Masraf tarifesi incelenirken, icra dairelerinin yakalama ve satış avansı masrafları için standartın dışında karar verebildikleri, icra aşamasında uzayan sürece göre masrafın da arttığı unutulmamalıdır.


İcra ve İflas Hukukunda Avukat Masrafları

İcra ve iflas hukuku için uygulanacak avukat masrafları, vekalet ücretleri ve hesaplama işlemleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı sayfaya göz atılmasını rica ederiz.

Ofisimizin icra avukatı departmanından hizmet almak için lütfen bağlantıya tıklayın.