Ceza Hukukunun temel yasaları 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve yine bu kanunlara paralel olarak düzenlenen diğer mevzuattan ibarettir. Temel ceza kanunlarındaki ve diğer ceza kanunlarında tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturuması aşamlarında şüpheli vekili, sanık vekili, sanık müdafii, mağdur vekili, müşteki vekili, müdahil vekili olarak müvekkillerin haklarının savunulması faaliyet alanımız içerisindedir. Bu kapsamda Ceza Hukukukun gösterilen safahatı içerisinde müvekkillerini temsil eden avukata ceza avukatı ya da ceza hukuku avukatı, ağır ceza dosyalarındaki temsillerinde ise ağır ceza avukatı denilmektedir. İstanbul Anadolu Yakası Maltepe ‘ de bulunan ofisimiz ceza hukuku alanında da müvekkillerinin haklarının temini için çalışmaktadır.