Aile Hukuku, aileyi oluşturan gerçek kişiler arasındaki müesseselerin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Aile Türk Dil Kurumu tarafından bazı özelliklerine vurgu yapılarak farklı şekillerde tanımlanmıştır.

En bilindik tanımı ile aile “ Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” şeklinde ailenin tanımı yapılmıştır.

Aile Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin Aile avukatı departmanından veya konusunda göre boşanma avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Daha geniş olarak kan hısımlığına dayanan soy anlamında ve birlikte oturan akraba ve yakınları ifade edecek geniş anlamda da kullanılmaktadır.

Gerçekten her bir tanım, aile hukukunda belirli alanlarda karşılık bulmaktadır.

Kimi hükümlerinde aile tanımını çekirdek aile olarak ortaya koyarak tarafın hak ve yükümlülüklerini belirlemiş ise de, bazı bölümlerde çekirdek ailenin dışına çıkılarak geniş aile kavramı içerisinde akrabalar yönünden de sorumluluk içeren hükümlere yer verilmiştir.


Aile Hukukunun Temel Mevzuatı

Bu alandaki temel kurumlar, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 118. Maddesi ile 494. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Aile Mahkemelerini düzenleyen 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu, Ailenin korunmasına dair hükümleri içermesi itibariyle de 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu da aile hukukunun birincil kanuni dayanaklarını oluşturmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise temel olarak aileyi ilgilendiren siyasetin belirlenmesinde cumhurbaşkanlığı makamı ile sorumluluğu paylaşmaktadır.


Aile Hukukunun Konusuna Giren Kavramlar

Aile Hukukun ana kavramları liste olarak aşağıda gösterildiği gibidir. Genel olarak aileyi ilgilendiren bütün konular Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

 • Nişanlılık,
 • Nişanın Bozulması nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat,
 • Nişanda Takılan hediyelerin geri verilmesi,
 • Evlenme,
 • Evlenme Ehliyeti ve Engelleri,
 • Batıl Olan Evlilik Çeşitleri,
 • Boşanma,
 • Boşanma Sebepleri,
 • Mal Rejimleri ve Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Evlilik ilişkisinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri,
 • Kadının Kendi soyadını kullanıp kullanamayacağı,
 • Evliliğin Temsili,
 • Aile Konutu sayılmaya bağlanan sonuçlar,
 • Eşler Arasındaki Mal rejimi çeşitleri,
 • Mal Rejimi Sözleşmesi,
 • Olağanüstü Mal Rejimi,
 • Yasal Mal Rejimi,
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,
 • Mal Ayrılığı Rejimi,
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi,
 • Mal Ortaklığı Rejimi, Mal Rejiminin Tasfiyesi,
 • Mal Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları,
 • Hısımlık ( Akrabalık), Soybağı ( Nesep ) Davaları,
 • Tanıma ve Babalık Davaları,
 • Evlat Edinme,
 • Velayet,
 • Çocuk Malları,
 • Nafaka Yükümlülüğü,
 • Ev Düzeni,
 • Aile Malları,
 • Vesayet,
 • Kayyımlık,
 • Yasal Danışmanlık,
 • Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması’dır.

Bu kavramlar ilgili her türlü uyuşmazlık aile hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bu yazıda ve diğer yazılarda yukarıda listelenen kavramlar yeri geldikçe değerlendirilecektir.


Aile Hukukundan Doğan Dava Çeşitleri

Yukarıda ismen ifade edilen uyuşmazlık türlerinden  en sık karşılaşılan davalarla ilgili temel bilgi vermek her bir taraf için uyuşmazlığın doğru bir şekilde çözülmesini sağlayacak bakış açısını kazandıracaktır.

 • Nafaka Davası
 • Tedbir Nafakası

Aile Hukuku Davalarında Görevli Mahkemeler

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun vesayet davaları hariç olmak üzere aile hukukundan doğan davaların Aile Mahkemelerinde görüleceğini göstermiştir.

Bir yerde aile mahkemesi kurulmamış ise aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılacaktır.


Aile Hukuku Davalarında Yetkili Mahkemeler

Yetkili Mahkeme açılacak olan dava türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Kesin yetkinin olmadığı davalarda, bir tarafın mevcut mahkemenin yetkisine usulünce itiraz etmemesi halinde davaya yetkisiz mahkemede bakılmaya devam edilir.

Boşanma ve ayrılık davalarında eşlerden herhangi birinin ikametgahı, ya da son altı aydır ikamet ettikleri yer mahkemesi yetkilidir. 


Aile Hukuku Davalarında Mahkeme Masrafları

Aile hukuku ve boşanma davalarında genel olarak istenen tazminat miktarına bağlı olarak mahkeme masrafları değişkenlik göstermektedir.

Dava masrafları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hesaplama yapmak için masraf tarifesi başlıklı sayfamızı ziyaret etmenizi rica ederiz.


Aile Avukatı ve Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı genel bir uygulama yoğunluğunu ifade etmektedir. Buna karşılık daha öncesinde de defaten belirtildiği üzere türk yargılama sisteminde yasal bir uzmanlaşma tanımlaması yapılmamıştır.

Aile avukatı, ise daha geniş bir ifade olup, boşanma da dahil olmak üzere aile hukukunu ilgilendiren bütün uyuşmazlıklar için avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku davalarından doğan masrafları ya da boşanma davası vekalet ücretleri ile değerlendirme yapmak için avukatlık ücret tarifelerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Nitekim yasal vekalet ücretleri bu tarifelere göre hesap edilmektedir.

Tüm Avukatlık Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.