Kişisel ilişki davası, velayeti kendisine bırakılmayan taraf ile çocuk arasında şahsi ilişki tesisi için açılan bir aile hukuku davasıdır.

Şahsi ilişki sürelerinin belirlenmesinde ve genel olarak aile hukukunun çocukla ilgili düzenlemelerinde en başta çocuğun yüksek menfaatleri göz önünde bulundurulur.

Bunun dışında ise şahsi ilişki süresi, anne ya da babanın çocukla bağ kurmasına yetecek aralıklarla ve uzunlukta olmalıdır. Bunun dışında da çocuğun rutinlerini belirli oranda bozmaması gerekir.

Boşanma Kararı verilmiş olsa bile velayet hakkı kendisine bırakılan ya da bırakılmayan anne ve babanın her ikisi de çocuğun eğitimini diğer tarafın şahsi ilişkisini bozmaya yönelik her türlü davranıştan kaçınmalıdır.

Aksi halde mahkeme tarafından şahsi ilişki hakkının dahi iptal edilmesi söz konusu olabilir. Burada da önemli olan kriter “çocuğun huzurunun bozulma olasılığının doğmasına sebep olacak” davranışlardan, telkinlerden, hasmane tutumlardan kaçınılmalıdır.

Yasa burada çocuğun huzurunun bozulması riskinin bulunmasını yeterli kabul etmiştir.

Şahsi İlişki veya Kişisel İlişki hükmü, mahkeme kararlarında “velayeti kendisine bırakılmayan anne ( ya da Baba ) ile küçük arasında her ayın 1. haftası ile, 3 haftasında cuma günü saat: 19.00’dan cumartesi günü saat:19.00’a kadar, her yılın 1 Temmuz 19.00 ila 20 Temmuz 19.00 arasında 00 ile Temmuz ayının 20.günü saat 18.00 arasında velayet kendisine verilmeyen anne ( ya da baba ) arasında Kişisel İlişki tesisine” şeklinde ifade edilen hüküm maddesinde gösterilmektedir.

Yukarıda izah edildiği gibi kişisel ilişki hakkının da velayet hakkının da ciddi bir şekilde ihmal edilmesi, yahut kötüye kullanılması halinde mahkemece bu haklar kişinin elinden alınabilir.

Bu nedenlerle eşlerin “Kişisel İlişki” hakkını veya “Velayet” hakkını kötüye kullanmaması, çocuğun anne ve baba sevgisinden yoksun büyümemesi için azami çabayı sarfetmesi gerekir.

Bir baba ya da anne için en büyük görev, her şeyden önce çocuğunun anne ve baba sevgisini koşulsuz almasını sağlamak olmalıdır.

Velayet davasının şartlarının değerlendirilmesi ve velayet davası açılması için ofisimizin aile avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.