ÖCAL Hukuk Bürosu | Avukat Sebahattin Öcal ile faaliyette bulunduğu Gayrimenkul Hukuku, Sağlık Hukuku, Miras Hukuku, İş ve İşçi Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarındaki dosyalarınızın takibi için iletişim bilgileri aracılığı ile irtibat kurabilirsiniz.


Avukat ve Avukatlık Hizmeti

Avukatlık hizmetinin temel kurumları 1136 Avukatlık Kanununda düzenlenmiştir. Avukatlık Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 6098 Sayılı Borçlar Hukukunun Vekalet Sözleşmesini düzenleyen 502-514. maddelerine bakılması gerekmektedir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda avukatlığın serbest bir meslek olduğu,  avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlama amacıyla,  hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ettiği özellikle belirtilmiştir.

Avukat olmadığı halde bu görevi hileli yollarla üstelenen kişiler 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Avukatlık mesleğinin temel ilkeleri şöyle sıralanabilir.

 • Avukatlık Hizmeti, Bir Kamu Hizmetidir.
 • Avukat Bir Kamu Görevlisidir.
 • Türk Ceza Kanunu anlamında “yargı görevi” yapmaktadır.
 • Avukata Karşı İşlenen Suçlar Hakimlere Karşı İşlenen Suçlar Gibi Değerlendirilir. ( Av. K. Md. 57.)
 • Avukata görevi nedeniyle işlenen suçlarda suçun nitelikli haline göre ağırlaştırılmış ceza verilir.
 • Avukat disiplin ve sicil yönünden Adalet Bakanlığına, Barolar Birliğine ve de faaliyette bulunduğu baroya bağlıdır.
 • Avukat, işlediği suçlarla ilgili Adalet Bakanlığının izin vermesi ile yargılanabilmektedirler.
 • Bir avukat hakkında aciz belgesi alındığında meslekten çıkarılır.
 • Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.
 • Avukata yardımcı olmayan kişi kurum ve kuruluş çalışanları 1136 Sayılı Kanunun 2. Maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince 6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası ile cezalandırılır.
 • Avukat, kanunda gösterilen istisnalar dışında sunduğu hizmet nedeniyle ücret istemek zorundadır. Bunun için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.

Avukatlık hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için alanınıza giren yazı başlığına tıklayabilir ya da doğrudan iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Ticaret ve Şirketler hukuku davaları, anonim şirket, limited şirket, kollektif şirketi, komandit şirket ve şahıs şirketleri ortakları ve alacaklılar, şirket ortakları ile şirket arasındaki ilişkilerden doğan davalar, ortaklıktan çıkma, müdürlükten azil, çıkma payı, ortaklık ilişkisinden kaynaklı tazminat ve ceza davaları ile sigorta hukuku, taşımacılık sözleşmeleri, bono, poliçe çek gibi kıymetli evraklardan doğan alacak ve menfi tespit dava ve icra takipleri, ticari satım ve sözleşmelerden doğan dava türlerini içermektedir.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için ticaret ve şirketler hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


Gayrimenkul hukuku, ev, arsa, tarla, bağımsız bölüm, işyeri, konut, daire ve benzeri taşınmazlar ile irtifak haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatı da bu anlamda kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, müteahhide karşı açılacak tazminat davaları gibi taşınmaz hukukunu ilgilendiren davaları takip etmektedir.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için gayrimenkul hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


İş ve İşçi Hukuku hem İş Kanunu kapsamında bulunan, hem de bu kanun kapsamında bulunmayan bir kısım hizmet ve iş sözleşmelerine göre açılacak davalarla ilgili düzenlemeleri içermektedir. İş ve işçi hukuku avukatı, genel ifadeler ile söylemek gerekirse, iş mahkemesi ve iş mahkemesi sıfatıyla açılan asliye hukuk mahkemelerindeki dosya ve davaların takibini sağlamaktadır.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için iş ve işçi hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


Mesleki sorumluluk türleri içerisinde bu denli ağır sonuçlar içeren başka bir mesleki sorumluluk türü yoktur. Sorumluluğu olduğu düşünülen her eylem nedeniyle doktoru şikayet etmek her zaman doğru bir yöntem değildir. Tüm sürecin sağlık hukuku ve malpraktis avukatı ile tarafından planlaması yapılmalıdır.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için sağlık hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


Trafik kazaları, iş kazaları, hakaret, tehdit, yağma, adam yaralama ve öldürme ve benzeri eylemleri yapan kişiye karşı açılacak tazminat davaları ve sözleşmeler doğan davalar borçlar hukukunu ilgilendirmektedir. Yine taraflar arasındaki sözleşmelerden doğan tazminat davaları ve hesaplama yöntemleri ile borçlar hukuku avukatı ilgilenmektedir.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için borçlar hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


Miras hukuku, ölüm ve ölüme bağlı tasarruf ve sözleşmelerin, miras bırakanın mal varlığına etkileri ve  sonuçları ile ilgilenmektedir. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarla mal varlığını ölümünden sonra geçerli olacak şekilde paylaştırması mümkündür. Miras Hukuku avukatının ve miras davası ve miras paylaşımı davalarının temel konusu da işte bu ölüme bağlı tasarruflar oluşturmaktadır.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için miras hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


Aile Hukuku, tarafların nişanlanmasından başlayıp tarafların yahut yükümlülerin ölümüne kadar süreci düzenlenmektedir. Bu anlamda aile hukuku ve boşanma avukatı, nişanlılık, evlenme, boşanma, mal rejiminin tasfiyesi, evlilik ilişkisinde tarafların hakları ve yükümlülükleri, mal rejiminin tasfiyesinden doğan alacak ve tazminat davaları ve benzeri hukuki kavram ve statülerden doğan davalarla ilgilenmektedir.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için aile hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.


İcra ve İflas Hukuku, diğer bütün hukuk dalları tarafından verilmiş olan mahkeme kararları ile sözleşme ve belgelerin icrası ve infazı aşamasını, yani uygulanmasını düzenlemektedir. İcra avukatı da mahkeme kararı, senet, bono, çek, fatura, protokol, kira sözleşmesi, yazılı belgelerle borçluya karşı tüm icra ve haciz işlemlerini yapmaktadır.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için icra ve iflas hukuku başlığına tıklayabilirsiniz..


Tutuklama, mahkumiyet, beraat, haksız tutuklanma ve gözaltı nedeniyle tazminat davaları ve ceza kanunu ile ceza hükmü içeren diğer kanunlardaki suçlarda savunmanlık, müdafilik ve vekillik görevi ceza avukatı tarafından yerine getirilmektedir.

Bu hukuk dalından doğan dava türleri ve avukatlık hizmetlerimiz için ceza hukuku başlığına tıklayabilirsiniz.