TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU MEVZUATI

// Kanunlar | Ticaret ve Şirketler Hukuku

1-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Kabul Tarihi : 13/1/2011 Resmi Gazete Tarihi : 14/2/2011 Resmi Gazete Sayı : 27846 )

2-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ( Kabul Tarihi : 11/1/2011 Resmi Gazete Tarihi : 4/2/2011 Resmi Gazete Sayı : 27836 )

3-) 6325 Sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu ( Kabul Tarihi : 07.06.2012 Resmi Gazete Tarihi : 23.06.2012 Resmi Gazete Sayı : 28331)

Hızlı Erişim