İŞ VE İŞÇİ HUKUKU MEVZUATI

// Kanunlar | İş ve İşçi Hukuku

( Mevzuatı incelemek için başlığın üstüne tıklayınız! )

 

1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

18.10.1982 tarihinde kabul edilen ve 09.11.1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ nın Zorla Çalıştırma Yasağı' na dair 18. Maddesi, Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti' ne dair 48. Maddesi, Çalışma Hakkı ve Ödevi' ne Dair 49. Maddesi, Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı' na Dair 50. Maddesi, Sendika Kurma Hakkı' na Dair 51. Maddesi, Toplu İş Sözleşmesi Ve Toplu Sözleşme Hakkı' na Dair 53. Maddesi, Grev hakkı ve lokavt' a dair 54. Maddesi, Ücrette Adalet Sağlanması' na dair 55. Maddesi, Sosyal Güvenlik Hakkı’ na dair 60. Maddesi, Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler’ e dair 61. Maddesi.

 

2.  04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun 393 - 447. maddeleri.

 

3.  22/5/2003 tarihinde kabul edilen ve 10/6/2003 tarih ve 25134 sayılı resmin gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 Sayılı İŞ KANUNU.

 

4.  25/8/1971 tarihinde kabul edilen ve 01/09/1971 tarihli ve 13943 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi. ( Yasanın diğer maddeleri 4857 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır)

 

5.  20.06.2012 tarihinde kabul edilen ve 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu.

 

6.  20/4/1967 kabul tarihli  29/4/1967 tarih ve 12586 resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 854 Sayılı Deniz İş Kanunu.

 

7.  18.10.2012 Kabul tarihli 07.11.2012 tarih ve 28460 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.

 

8.  13/6/1952 kabul tarihli 20.06.1952 tarihli ve 8140 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun.

 

9.  30/1/1950 kabul tarihli 4/2/1950 tarihli ve 7424 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5521 sayılı İŞ MAHKEMELERİ KANUNU.

 

10. 31/5/2006 Kabul tarihli 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

 

11.  Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme  (15.07.2003 tarihli ve 4933 Sayılı kanunla uygun bulunarak 22.07.2003 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır)  

 

12. Türkiye Tarafından İmzalanan İLO Sözleşmeleri 

 

13. 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun

Hızlı Erişim