YAZILAR ve HABERLER

// Mobbing

MOBBİNG NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT!

 

Mobbing kelime olarak iş hukuku literatürüne yakın zamanda giren bir kavramdır ve genel olarak işverenin ve işveren yerine hareket edenlerin işçi üzerine uyguladığı yıldırma amaçlı ve sonuca elverişli her türlü hareketi ifade eder.

Kendisine mobbing uygulanan işçinin önünde hukuki ve cezai sonuçları farklı olan İKİ YOL vardır. Bunlardan birincisi işçinin mobbing uygulanması nedeniyle iş aktini haklı nedenlerle feshetmesidir. 4857 Sayılı İŞ Kanununun 24. Ve ilgili diğer maddelerinde belirtildiği üzere işçinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetmesi halinde işçi tazminat alma imkanlarını yitirmemekte, açacağı bir dava ile KIDEM TAZMİNATINI VE VARSA DİĞER ALACAKLARINI DAVALI İŞVERENLİKTEN FAİZİ İLE TAHSİL EDEBİLMEKTEDİR. Bu birinci yol ile varılacak sonuçların tamamı tazminat yükü ile cezalandırır. Mobbingin varlığı halinde ayrıca genel hükümlere göre manevi tazminat davası hakları saklıdır.

 

MOBBİNG BİR SUÇTUR!

 

Yukarıda anlatılan hukuki yola paralel olarak işletilmesi gereken diğer yol da işverenin Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılmasıdır. Bunun için işveren ve işverenin eylemine katılanlar için cezalandırılmaları istemiyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Şikayetiniz neticesinde haksız hareketi icra eden işveren, işverenin kanunsuz talimatını yerine getiren işveren vekili ve suça iştirak etmeleri halinde diğer çalışanlar TCK’nın 117. Ve ilgili maddelerine göre 6 AY İLE 3 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI ile cezalandırılmaları neticesi ile sonuçlanabilir.

İşvenlerin hangi tür hareketlerinin Mobbing kavramı içerisinde değerlendirileceğinin anlaşılmasında 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesi yardımcı olacaktır. Borçlar Kanununa göre İşveren,

“…hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür…”

 

AKSİNİ İSPAT İŞVERENLİĞE AİTTİR!

 

Yargıtay yeni tarihli kararları ile mobbing uygulamalarının ispatı için kesin deliller aranmayacağını, kuşku uyandıracak delillerin ileri sürülmesinin yeterli olduğunu, mobbing uygulanmadığının ispat külfetinin İŞVERENLİKTE olduğunu, mobbing’in varlığı için kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelenmesine de gerek olmadığını, hafif saldırıların bile mobbing’e vücut verdiğini belirtmektedir.

 

Yargıtay’ın bu yöndeki kararları ile, işçi delil ve tanık bulma baskısından büyük oranda kurtarılmış ve dolayısıyla kanunlar tarafından yüklenen yükümlülüklerin işveren tarafından yerine getirilmesinin önündeki İŞVERENLİK HİLELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLMAKTADIR.

 

HAKKINIZI VE İLERİ SÜRÜLME ŞEKİLLERİNİ BİLİN!

 

Kendisine Mobing uygulanan işçi yeterli delillerle işveren, işveren vekilleri ve suça iştirakleri halinde diğer çalışan ve işçiler hakkında gerekli yasal müracaatları başlatabilirler. Yukarıda kabaca özetlediğimiz yasal süreçleri bizzat takip etmenizde herhangi bir yasal zorunluluk yoksa da sürecin yönetilmesinde bir avukattan hukuki yardım almanız müracaatlarınızın istediğiniz gibi sonuçlanması için hayati önem taşımaktadır. Hakkınızı hatalı karar ve işlemlerle yitirmeyin.

Bütün çalışanların, sorunsuz, baskısız ve hilesiz bir çalışma hayatı geçirmelerini dileriz.

Hızlı Erişim