YAZILAR ve HABERLER

// İşten Çıkarılmak İstenen İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler

►HAKLARINIZI ÖĞRENİN: İşçinin hizmet görme borcuna karşılık olarak alacağı maddi ve manevi değerlerin neler olduğunu bilmesi kendisi için oldukça önemlidir. İşçinin hak ve alacaklarını belirlemeden işverenden isteyeceği taleplerini de belirlemesi mümkün olmayacaktır. Sürecin tamamı sahip olunan haklara göre yönetilecektir. Haklarınızı öğrenmek için öncelikle genel bilgiler içeren “İŞÇİLERİN HAKLARI VE İŞVERENLİKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Ücret, fazla mesai v.s. gibi alacaklarınızın hesabı için bir avukattan alacak hesaplaması yapmasını istemeniz de yararınıza olacaktır.

 

►İSTİFA DİLEKÇESİ VERMEYİN: İş değiştirmek isteyen işçilerden işverenleri tarafından İSTİFA DİLEKÇESİ istenmektedir. İstifa dilekçesi genel anlamda iş aktini haklı nedenlerle fesih imkanı bulunmayan ve buna rağmen işten ayrılmak isteyen işçiler yapmalıdır. Bunun haricince toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ya da genel olarak iş mevzuatı ve Yargıtay kararlarına göre işveren tarafından ödenmesi gereken ücretleri ödenmeyen işçiler İş aktini HAKLI NEDENLERLE fesih etmelidirler. Bunu da bir avukatın danışmanlığı ve noter aracılığıyla gönderilecek bir fesih ve temerrüt ihtarnamesi ile yapmalıdırlar.

 

►FESİH BİLDİRİM BELGESİNİ “TEBLİĞ ALDIM. HAKLARIM SAKLIDIR” KAYDIYLA TESLİM ALIN: Dava aşamasında ispat sorunları yaşamamanız için işverenlik tarafından imzalanması istenilen belgeden işverenlik tarafından imzalı iki suret getirilmesi istenmelidir. Bu halde belgenin ıslak imzalı bir suretini işçi almalıdır. Aslının işverende kalarak işçinin fotokopi ile yetinmesinin istendiği durumlarda dava aşamasında ispat noktasında sorun yaşanacaktır.

 

►ÇALIŞMA BELGESİ İSTEYİN: İşverenlik işçiye çalışma dönemine ilişkin bir çalışma belgesi vermek zorundadır. Bu belgenin ve  işe girerken imzalanan iş akdinden onaylı bir suret alınması dava aşamasında kolaylık sağlayacaktır.

 

►ZİMMETLİ EŞYALARINIZI TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDİN: İşçiye tutanak karşılığı teslim edilen eşyaları ( İŞ sağlığı ve güvenliği ekipmanları, bilgisayar, notebook, cep telefonu, anahtar, araç anahtarı, işçi tulumu, v.b. ) işvereninize tutanak karşılığı teslim edin. Bu tutanağın iki asıl suret olarak düzenlenmesi ve işverence imzalanmış bir asıl suretinin işçi tarafından alınması gerekir.

 

►İBRANAMEDEKİ HER BİR KAYDI DİKKATLİCE İNCELEYİN : Ödenmemiş alacakların ödendiğine dair ve gerçeğe aykırı kayıtlar bulunan ibranameler kesinlikle imzalanmamalıdır. Buna rağmen işverenin ibraname imzalamaya zorlaması halinde dahi hiç kimsenin zorla imza alma yetkisi ve hakkı olmadığından işyerinden hiçbir belgeye imza atmadan ayrılmak en makul yol olacaktır.

 

İş aktini feshetmek ve işten ayrılmak isteyen işçiler İŞTEN AYRILMAK İSTEYEN İŞÇİLERİN YAPMASI VE YAPMAMASI GEREKENLER” başlıklı konuyu inceleyebilirler. Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Hızlı Erişim