YAZILAR ve HABERLER

// İşten Ayrılmak İsteyen İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler

 

►HAKLARINIZI ÖĞRENİN: İşçinin hizmet görme borcuna karşılık olarak alacağı maddi ve manevi değerlerin neler olduğunu bilmesi kendisi için oldukça önemlidir. İşçinin hak ve alacaklarını belirlemeden işverenden isteyeceği taleplerini de belirlemesi mümkün olmayacaktır. Sürecin tamamı sahip olunan haklara göre yönetilecektir. Haklarınızı öğrenmek için öncelikle genel bilgiler içeren “İŞÇİLERİN HAKLARI VE İŞVERENLİKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Ücret, fazla mesai v.s. gibi alacaklarınızın hesabı için bir avukattan alacak hesaplaması yapmasını istemeniz de yararınıza olacaktır.

 

►İSTİFA DİLEKÇESİ VERMEYİN: İş değiştirmek isteyen işçilerden işverenleri tarafından İSTİFA DİLEKÇESİ istenmektedir. İstifa dilekçesi genel anlamda iş aktini haklı nedenlerle fesih imkanı bulunmayan ve buna rağmen işten ayrılmak isteyen işçiler yapmalıdır. Bunun haricince toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ya da genel olarak iş mevzuatı ve Yargıtay kararlarına göre işveren tarafından ödenmesi gereken ücretleri ödenmeyen işçiler İş aktini HAKLI NEDENLERLE fesih etmelidirler. Bunu da bir avukatın danışmanlığı ve noter aracılığıyla gönderilecek bir fesih ve temerrüt ihtarnamesi ile yapmalıdırlar.

 

►FESİH İHTARINIZI NOTER KANALIYLA GÖNDERİN : Dava aşamasında ispat sorunları yaşamamanız için fesih ihtarınızı noterlik kanalıyla gönderin. Aksi durumda işverenin fesih ihtarınıza imza atmaması, imzanın yetkili kişiye ait olmaması, işçiye asıl yerine fotokopi verilmesi durumları ile karşılaşılır ki, bunların tamamı dava aşamasında ispat noktasında sorun yaşatacaktır.

 

►MÜMKÜNSE İŞ AKTİNİZDEN BİR SURET ALIN/İSTEYİN: İşverenden işe girerken imzalanan iş akdinden onaylı bir suret alınması dava aşamasında kolaylık sağlayacaktır.

 

►ZİMMETLİ EŞYALARINIZI TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDİN: İşçiye tutanak karşılığı teslim edilen eşyaları ( İŞ sağlığı ve güvenliği ekipmanları, bilgisayar, notebook, cep telefonu, anahtar, araç anahtarı, işçi tulumu, v.b. ) işvereninize tutanak karşılığı teslim edin. Bu tutanağın iki asıl suret olarak düzenlenmesi ve işverence imzalanmış bir asıl suretinin işçi tarafından alınması gerekir.

 

►MESAİ SÜRELERİNİZİ GÖSTEREN BELGELERDEN BİRER SURET ALIN: İşverenliğin işyerinde uygulanan mesai sürelerine ilişkin tüm ilanlarından, puantaj cetvelinden, şifre ile giriş yapılan sistemlerde sistemde kayıtlı giriş çıkış kayıtlarından bir suret ve/veya çıktı alınmalıdır. Her ne kadar bu belgeler suret olacaksa da tanık ifadeleri ile destekleneceklerinden mahkemece nazara alınacaktır.

 

►İBRANAME İMZALAMAYIN: İşverenlik istifa ya da fesih halinde işçiden hiçbir hak ve alacağının kalmadığına dair belge alarak işçinin dava tehdidinden kurtulmak istemektedirler. Bu nedenlerle de kendi isteklerine uygun ve genel bir ibraname imzalatmak istemektedirler.

 

►YAŞANACAK HUSUMETİN ŞEKLİNE GÖRE DELİL VE BİLGİ TOPLAYIN: İşletmenin başka bir şirkete muvazaalı/hileli devri halinde, şirket devrine ilişkin bilgileri not edebilirler, gerçek maaşlarının ne olduğuna dair gayri resmi ödeme belgelerinden bir suret alabilirler.

 

İş akti işverenlik tarafından feshedilmek istenen işçiler “İŞTEN ÇIKARILMAK İSTNEN İŞÇİLERİN YAPMASI VE YAPMAMASI GEREKENLER” başlıklı konuyu inceleyebilirler.

Hızlı Erişim