YAZILAR ve HABERLER

// İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri

İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri

Alacak Türü

Faiz Başlangıcı

Zamanaşımı Başlangıcı

Zamanaşımı Süresi

Faiz Türü

Faiz Oranı (2016 Yılı)

Kıdem Tazminatı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

 Fesih Tarihi

 10 YIL

 Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz

Fiili Faiz Oranı İlgili Bankalardan Sorulacaktır

İhbar Tazminatı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

 Fesih Tarihi

 10 YIL

 Yasal Faiz

%9

Kötüniyet Tazminatı

İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

10 YIL

Yasal Faiz

%9

Sendikal Tazminat

İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

10 YIL

Yasal Faiz

%9

İşe Başlatmama Tazminatı

Başvuru Tarihi

Başvuru Tarihi

1 AY

Yasal Faiz

%9

Eşit Davranmama Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Tarihi

Haksız Eylem Tarihi

10 YIL

Yasal Faiz

%9

Askerlik Dönüşü İşe Başlatmama Tazminatı

İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Başvuru Tarihi

10 YIL ( 2 Ay İçinde Başvurulmuş ise)

Yasal Faiz

%9

Ücret/Maaş Alacağı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Tahakkuk Tarihi

5 YIL

 Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz

Fiili Faiz Oranı İlgili Bankalardan Sorulacaktır

Fazla Mesai Alacağı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Tahakkuk Tarihi

5 YIL

 Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz

Fiili Faiz Oranı İlgili Bankalardan Sorulacaktır

Yıllık Ücretli İzin Alacağı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 YIL

Kanuni Faiz

%9

Dini ve Ulusal Bayram Alacağı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 Yıl

Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz

Fiili Faiz Oranı İlgili Bankalardan Sorulacaktır

Hafta Tatili Alacağı

 İhtarname (İhtarname yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 Yıl

Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz

Fiili Faiz Oranı İlgili Bankalardan Sorulacaktır

İş Kazası Tazminatı  

Kaza Tarihi

Kaza Tarihi

10 Yıl

Kanuni Faiz

%9

Meslek Hastalığı Tazminatı

Hastane Raporu

Hastane Raporu

10 Yıl

Kanuni Faiz

%9

 

 

Hızlı Erişim